Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności

Trzecia część książki "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny

Dziękując za duże zainteresowanie I i II częścią publikacji z serii "sekretariaty sądowe" pt. "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny, liczymy, że sięgną Państwo także po część III i że spełni ona Państwa oczekiwania.
Pierwsza publikacja z obszaru biurowości sądowej po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku kończy się częścią III, którą właśnie przygotowaliśmy dla Państwa. Stanowi ona kontynuację tematu, jakim jest biurowość sądowa w sądach powszechnych. W założeniu książka ma w sposób przystępny przybliżyć czytelnikowi problematykę związaną z tematami bardzo praktycznymi, jak np., stosowanie pieczęci urzędowej, sporządzanie i udostępnianie protokołów, czy zasady sporządzania i podpisywania pism oraz innych dokumentów w sprawach sądowych.

Autor: Danuta Maciejewska – prawnik o specjalizacji sądowej, urzędnik sądowy od 1985 roku, Główny Specjalista ds. biurowości w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wieloletni Kierownik sekretariatu, starszy inspektor ds. biurowości, Koordynator ds. kontroli zarządczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wcześniej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w zakresie biurowości sądowej, statystyki, etyki urzędnika sądowego, organizacji pracy sekretariatu, obsługi interesanta, kontroli zarządczej.

Książka dostępna jest w ramach przedsprzedaży w naszym sklepie internetowym.