Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności

Szkolenie "Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - najnowsze zmiany oraz ich konsekwencje"

Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - najnowsze zmiany oraz ich konsekwencje". Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zastępców Prezesów, Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych pracowników zainteresowanych omawianą tematyką.
 
 
25.09.2017 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (not.olsztyn.pl)
26.09.2017 r. - Gdańsk
Pomorska Rada FSNT NOT, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (www.notgdansk.pl)
27.09.2017 r. - Szczecin
Hotel Focus Szczecin, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin (www.focushotels.pl)
28.09.2017 r. - Zielona Góra
Budynek NOT, Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra
29.09.2017 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-001 Katowice (www.wtl.us.edu.pl)
Tematyka: Grunty podlegające przekształceniu. Roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podmioty uprawnione do wystąpienia z roszczeniem. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Wpis do księgi wieczystej wzmianki o obciążeniu opłatami. Wpis do księgi wieczystej własności na podstawie zaświadczenia. Waloryzacja opłaty.