Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności

Szkolenie "Rachunkowość w oświacie z uwzględnieniem „Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe.”"

Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Rachunkowość w oświacie z uwzględnieniem „Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe.”". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
 
28.09.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 
Tematyka: Reforma gimnazjalna w jednostkach samorządu terytorialnego. Podstawy prawne likwidacji, przekształcania i łączenia oświatowych jednostek budżetowych. Rachunkowość w jednostce przekształconej. Funkcjonowanie gimnazjów w zespołach oświatowych po reformie. Centra usług wspólnych po reformie oświatowej. Obowiązki w zakresie rachunkowości po reformie gimnazjalnej.