Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności

Szkolenie "Dotacje oświatowe – aktualne problemy finansowe (obliczanie i aktualizacja wysokości dotacji w roku 2017 – refinansowanie między gminami kosztów przedszkolnych – dochodzenie zwrotu dotacji za lata poprzednie..."

Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Dotacje oświatowe – aktualne problemy finansowe (obliczanie i aktualizacja wysokości dotacji w roku 2017 – refinansowanie między gminami kosztów przedszkolnych – dochodzenie zwrotu dotacji za lata poprzednie...". – Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych; pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu; Skarbnicy Gmin i Powiatów; zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni. – Oświata niepubliczna (organy prowadzące jednostki oświatowe dotowane z budżetu gminy i budżetu powiatu; podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów).
 
25.09.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)
 
Tematyka: Aktualna systematyka prawa w zakresie dotacji oświatowych – ustawa o systemie oświaty po nowelizacji, uchwała prawa miejscowego, przepisy prawa finansowego (budżetowego), regulacja prawna od dnia 1 września 2017 r. Ustalanie wysokości dotacji – w tym dotacji uzależnionej od wydatków bieżących w JST; Zasady i tryb udzielania od dnia 1 września 2017 r. dotacji oświatowej dla klas zniesionych gimnazjów i szkół; Zasady aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w trakcie 2017 roku oraz wypłaty dotacji po aktualizacji. Poprawa błędów aktualizacji. Zasady ustalania i dochodzenia od innych gmin zwrotu kosztów przedszkolnych Kontrola beneficjentów dotacji ze strony samorządu i innych instytucji – zakres i tryb kontroli dokonywanej przez JST (w tym regulacja z uchwał), kontrole RIO, NIK i KAS; Ustalanie wysokości i dochodzenie zobowiązania beneficjenta z tytułu zwrotu dotacji do budżetu JST.