Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności

Szkolenie "Radny w systemie prawa na 2018 rok"

Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Radny w systemie prawa na 2018 rok (zadania i kompetencje rad gmin i powiatów na 2018 rok w świetle nowych regulacji ustrojowych oraz zmian w finansach publicznych)". Szkolenie skierowane jest do: Przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
 
 
19.11.2017 r. - 22.11.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
Tematyka: Zagadnienia wprowadzające. Rada gminy – podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego. Zasady opracowywania i uchwalania uchwały budżetowej. Prawo cywilne w spojrzeniu radnego – zawarcie i wykonanie umowy na tle podstaw oceny skutecznej realizacji zadań publicznych. Nadzór i kontrola nad działalnością gminy. O podstawach odpowiedzialności w samorządzie terytorialnym.