Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Kontrola i audyt
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jako obszar sprawowania kontroli zarządczej
  • Najczęstsze błędy popełniane we wdrażaniu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych. Organizacja kontroli  zarządczej na poziomie jst oraz w jednostkach organizacyjnych
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Kontrola zarządcza i analiza ryzyka
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Kurs "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania"
Termin:
11.03.2018 r. - 14.03.2018 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
Adresat:
Adresatami kursu są: Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy innych jednostek sektora publicznego, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
Tematyka:
Zagadnienia wprowadzające do szkolenia. Odpowiedzialność za wykonanie kontroli zarządczej. Określanie mierników/wskaźników działania w kontroli zarządczej. Proces zarządzania ryzykiem. Monitoring i ocena systemu kontroli zarządczej. Podstawowe błędy w zakresie kontroli zarządczej – studium przypadków. Audyt wewnętrzny – zło konieczne czy cenna pomoc.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce