Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Kontrola i audyt
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jako obszar sprawowania kontroli zarządczej
  • Najczęstsze błędy popełniane we wdrażaniu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych. Organizacja kontroli  zarządczej na poziomie jst oraz w jednostkach organizacyjnych
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Kontrola zarządcza i analiza ryzyka
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Kurs "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – zmiany w zakresie prowadzenia czynności audytowych w praktyce"
Termin:
26.11.2017 r. - 29.11.2017 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
Adresat:
Kurs adresowany jest do audytorów i asystentów audytu oraz osób zarządzających w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej, w szczególności: – placówki ochrony zdrowia; – placówki oświatowe; – sądy i prokuratury;– instytucje szczebla rządowego – agencje rządowe, ministerstwa; – urzędy pracy; – administracja skarbowa i celna; – urzędy gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie.
Tematyka:
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce