Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Rady Miast i Gmin
  • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
  • Ograniczenia anty korupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
  • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
  • Działalność biura rady gminy (powiatu)
  • Rola i zadania rady gminy
  • Pozycja prawna radnego
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie "Radny w systemie prawa na 2018 rok (zadania i kompetencje rad gmin i powiatów na 2018 rok w świetle nowych regulacji ustrojowych oraz zmian w finansach publicznych)"
Termin:
19.11.2017 r. - 22.11.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:
Zagadnienia wprowadzające. Rada gminy – podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego. Zasady opracowywania i uchwalania uchwały budżetowej. Prawo cywilne w spojrzeniu radnego – zawarcie i wykonanie umowy na tle podstaw oceny skutecznej realizacji zadań publicznych. Nadzór i kontrola nad działalnością gminy. O podstawach odpowiedzialności w samorządzie terytorialnym.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce