Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane – różnice i podobieństwa, zasady stosowania
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym  związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo  zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
  • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
  • Jak prawidlowo przygotowac i przeprowadzic postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego?
  • Prawo zamowien Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie srodkow publicznych
  • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych
  • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych w praktyce
  • Prawo Zamowien Publicznych dla poczatkujacych
  • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Kurs "Ocena i badanie ofert wykonawców z uwzględnieniem nowelizacji PZP oraz najnowszych wyroków sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej. Zamówienia publiczne bez błędów i nieprawidłowości"
Termin:
03.12.2017 r. - 06.12.2017 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków (www.hotelcity.pl)
Adresat:
Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele administracji rządowej; przedstawiciele firm startujących w przetargach; wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce