Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Prawo
  • Prawna ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej oraz informacji niejawnych
  • Problematyka ochrony danych osobowych w kontekście nowych uprawnień gmin jako organów egzekucyjnych
  • Wspieranie organizacji pożytku publicznego oraz organizacji sportowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Egzekucja administracyjna w kontekście nowych uprawnień Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
  • Audyt bezpieczeństwa informacji i dostęp do informacji publicznej
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie "Prawo pracy - nowe obowiązki pracodawców w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce i orzecznictwie. Rewolucyjne plany zmian w urlopach"
Termin:
10.12.2017 r. - 13.12.2017 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków (www.hotelcity.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: osób zatrudnionych w działach kadrowych i personalnych jednostek budżetowych, sekretarzy, wójtów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich innych osób zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy.
Tematyka:
Nowe obowiązki pracodawców w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce i orzecznictwie. Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów. Rewolucyjne plany zmian w urlopach.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Szkolenie "Strefy płatnego parkowania: organizacja strefy, zasady pobierania i egzekwowania opłat. Opłata za zajęcie pasa drogowego i jej windykacja"
Terminy:
08.12.2017 r. - Wrocław
Budynek NOT-u we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
13.12.2017 r. - Katowice
Hotel Katowice*** ul. Korfantego 9, 40-951 Katowice
18.12.2017 r. - Poznań
Budynek NOT, ul. Wieniawskiego 5/9 (1,5 km od Dworca PKP) 61-712 Poznań
19.12.2017 r. - Warszawa
Centrum Konferencyjne AS-BUD, sala nr 2 piętro 14 Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Pracownicy zarządów dróg oraz pracownicy wydziałów komunikacji zajmujący się opłatami parkingowymi.
Tematyka:
Ustawa o drogach publicznych nakłada na osoby korzystające z dróg publicznych obowiązek ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Zadania w zakresie prawidłowego oznakowania strefy, właściwego udokumentowania postoju w strefie należą do pracowników urzędu gminy, miasta czy zarządu dróg. Do zadań zarządcy drogi należy również ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego. Zajmujący się tymi sprawami urzędnicy powinni posiadać gruntowną wiedzę o aktualnych przepisach i procedurach. Usystematyzowanie i pogłębienie tej wiedzy stanowi cel niniejszego szkolenia
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!