Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Prawo
  • Prawna ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej oraz informacji niejawnych
  • Problematyka ochrony danych osobowych w kontekście nowych uprawnień gmin jako organów egzekucyjnych
  • Wspieranie organizacji pożytku publicznego oraz organizacji sportowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Egzekucja administracyjna w kontekście nowych uprawnień Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
  • Audyt bezpieczeństwa informacji i dostęp do informacji publicznej
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie "Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa - najnowsze zmiany i ich konsekwencje"
Termin:
22.10.2017 r. - 25.10.2017 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa.
Tematyka:
Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami – stan prawny 01.09.2017 r. Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - najnowsze zmiany oraz ich konsekwencje.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Radny w systemie prawa na 2018 rok (zadania i kompetencje rad gmin i powiatów na 2018 rok w świetle nowych regulacji ustrojowych oraz zmian w finansach publicznych)"
Termin:
19.11.2017 r. - 22.11.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:
Zagadnienia wprowadzające. Rada gminy – podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego. Zasady opracowywania i uchwalania uchwały budżetowej. Prawo cywilne w spojrzeniu radnego – zawarcie i wykonanie umowy na tle podstaw oceny skutecznej realizacji zadań publicznych. Nadzór i kontrola nad działalnością gminy. O podstawach odpowiedzialności w samorządzie terytorialnym.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Szkolenie "Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - najnowsze zmiany oraz ich konsekwencje"
Terminy:
25.09.2017 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (not.olsztyn.pl)
26.09.2017 r. - Gdańsk
Pomorska Rada FSNT NOT, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (www.notgdansk.pl)
27.09.2017 r. - Szczecin
Hotel Focus Szczecin, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin (www.focushotels.pl)
28.09.2017 r. - Zielona Góra
Budynek NOT, Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra
29.09.2017 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-001 Katowice (www.wtl.us.edu.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zastępców Prezesów, Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych pracowników zainteresowanych omawianą tematyką.
Tematyka:
Grunty podlegające przekształceniu. Roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podmioty uprawnione do wystąpienia z roszczeniem. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Wpis do księgi wieczystej wzmianki o obciążeniu opłatami. Wpis do księgi wieczystej własności na podstawie zaświadczenia. Waloryzacja opłaty.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!