Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Gospodarka nieruchomościami
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym
  • Ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami
  • Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  • Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie "Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa - najnowsze zmiany i ich konsekwencje"
Termin:
22.10.2017 r. - 25.10.2017 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa.
Tematyka:
Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami – stan prawny 01.09.2017 r. Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - najnowsze zmiany oraz ich konsekwencje.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Szkolenie "Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - najnowsze zmiany oraz ich konsekwencje"
Terminy:
25.09.2017 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (not.olsztyn.pl)
26.09.2017 r. - Gdańsk
Pomorska Rada FSNT NOT, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (www.notgdansk.pl)
27.09.2017 r. - Szczecin
Hotel Focus Szczecin, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin (www.focushotels.pl)
28.09.2017 r. - Zielona Góra
Budynek NOT, Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra
29.09.2017 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-001 Katowice (www.wtl.us.edu.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zastępców Prezesów, Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych pracowników zainteresowanych omawianą tematyką.
Tematyka:
Grunty podlegające przekształceniu. Roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podmioty uprawnione do wystąpienia z roszczeniem. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Wpis do księgi wieczystej wzmianki o obciążeniu opłatami. Wpis do księgi wieczystej własności na podstawie zaświadczenia. Waloryzacja opłaty.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!