Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Internetowy formularz zgłoszeniowy
Na szkolenia otwarte lub kursy można zapisywać się również przy pomocy Internetowego Formularza Zgłoszeniowego.

Po przesłaniu formularza drogą elektroniczną, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Wypełniony formularz internetowy jest równie ważny jak ten wypełniony metodą tradycyjną.

W razie trudności prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (12) 431 00 85 w godz.: 7.30-15.30
Wybierz szkolenie/kurs *
Rachunkowość
Zamówienia publiczne
Podatki
Prawo
Gospodarka nieruchomościami

Osoba dokonująca zgłoszenia

Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Telefon służbowy
Telefon stacjonarny, poprzedzony numerem kierunkowym, bez zera *
Telefon komórkowy

Uczestnicy szkolenia/kursu

Wybrane szkolenie/kurs
„Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – problemy według aktualnie obowiązujących przepisów prawa”
15.07.2018 r. - 18.07.2018 r.
Sandomierz
Wpisz osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu/kursie *
Imię i nazwisko Stanowisko / pełniona funkcja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Województwo *

Dane do faktury VAT

Nazwa instytucji *
Ulica, nr budynku *
Kod pocztowy *
Miejsowość *
Numer NIP *

Dodatkowe uwagi

Uwagi
Tekst potwierdzający CAPTCHA Image
Przepisz tekst z powyższego obrazka: Refresh
Przesyłając formularz oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie lub kurs pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia/kursu w formie pisemnej (faxem) po terminie 22.06.2018r., instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, niezależnie od powodów rezygnacji.
W przypadku rezygnacji po terminie 27.06.2018r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia, niezależnie od powodów rezygnacji.
* - pola wymagane