Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Szkolenia zamknięte
Szanowni Państwo,
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy tak licznie uczestniczą w naszych ogólnopolskich szkoleniach  otwartych  przygotowaliśmy  dla  Państwa ofertę  szkoleń  zamkniętych.  Wybory  samorządowe często  niosą  za  sobą  szereg  zmian i wiele   nowych zagadnień  do  opanowania  dla  nowo  wybranych Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych czy nowo zatrudnionych pracowników na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Aby   te   wszystkie   nowe   wyzwania w pracy   na   rzecz społeczności  lokalnych  nie  stanowiły  większego problemu i aby móc się dobrze przygotować do nowo otrzymanych  zadań  przygotowaliśmy  dla  Państwa kompleksową ofertę naszych szkoleń. Szkolenia Suprema Lex Centrum    Szkolenia    Kadr i Samorządów  charakteryzują  się  wysokim  poziomem merytorycznym.   Współpracujemy z uznanymi specjalistami, wśród których znajdują się przedstawiciele Ministerstw, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych czy Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.  Wszyscy  nasi  wykładowcy  to doświadczeni  szkoleniowcy, a przede wszystkim praktycy! o wysokiej jakości naszych szkoleń świadczą nasi Klienci. W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia zarówno dla kadry  zarządzającej,  pracowników  służb  finansowo -księgowych, kierowników i pracowników poszczególnych departamentów, wydziałów i referatów oraz  dla  pracowników  administracyjnych  będących wsparciem dla swoich przełożonych
 
Proponujemy  Państwu  realizację projektów  składających  się z następujących elementów:
  • Analiza potrzeb szkoleniowych, dotycząca realizacji danego projektu
  • Dobór odpowiedniego wykładowcy, specjalisty i uznanego autorytety w danej dziedzinie
  • Na prośbę zamawiającego -raport po szkoleniowy, analiza przeprowadzonych zajęć, ewaluacja postępów grupy      szkoleniowej i jej charakterystyka
Zalety szkolenia zamkniętego
  • Indywidualna oferta – program dostosowujemy pod specyfikę funkcjonowania danej instytucji
  • Praktyczność-możliwość podania zagadnień ,które maja zostać zrealizowane podczas szkolenia lub przesłanie pytań na które będzie udzielona odpowiedź podczas szkolenia
  • Wybrany ekspert – wykładowcę dobieramy zgodnie z sugestiami klienta
  • Wygoda – szkolenie   realizujemy   na   miejscu u-klienta  lub w wybranym  przez  niego  miejscu i czasie
  • Atrakcyjna   cena – możliwość przeszkolenia grupy pracowników instytucji niższym kosztem
 
Prosimy o kontakt z naszym biurem, pomożemy Państwu wybrać program i zaproponujemy optymalny układ szkolenia Kontakt:
 
 
Agnieszka Dudek
Kierownik Biura
Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków
tel. (12) 431 00 85 fax. (12) 432 65 10, kom. 660 675 194
kierownik@supremalex.pl