Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Kontrola i audyt
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jako obszar sprawowania kontroli zarządczej
  • Najczęstsze błędy popełniane we wdrażaniu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych. Organizacja kontroli  zarządczej na poziomie jst oraz w jednostkach organizacyjnych
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Kontrola zarządcza i analiza ryzyka
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce

Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce