Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Rady Miast i Gmin
  • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
  • Ograniczenia anty korupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
  • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
  • Działalność biura rady gminy (powiatu)
  • Rola i zadania rady gminy
  • Pozycja prawna radnego
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce

Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce