Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane – różnice i podobieństwa, zasady stosowania
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym  związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo  zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
  • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
  • Jak prawidlowo przygotowac i przeprowadzic postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego?
  • Prawo zamowien Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie srodkow publicznych
  • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych
  • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych w praktyce
  • Prawo Zamowien Publicznych dla poczatkujacych
  • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie „Stare problemy i nowe rozwiązania w systemie zamówień publicznych – elektronizacja, ochrona danych osobowych”
Termin:
27.05.2018 r. - 30.05.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osoby pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Wyłączenia stosowania ustawy – problemy z kwalifikacją; Zasady udzielania zamówień publicznych dzisiaj i jutro; Elektronizacja – obowiązki ustawowe Zamawiającego i Wykonawcy w przepisach ustawy Pzp., dyrektywach – stan faktyczny i techniczny; Zamówienia o wartości do 30 tys. Euro – właściwa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro; Wewnętrzne regulacje do 30 tys. euro - proste, bezpieczne, racjonalne; Szacowanie wartości zamówienia praktyczne przykłady i skuteczne mechanizmy weryfikowania nieprawidłowości; Optymalny dobór trybu – tryby udzielania zamówień publicznych – analiza przesłanek.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie „Stare problemy i nowe rozwiązania w systemie zamówień publicznych – elektronizacja, ochrona danych osobowych”
Termin:
27.05.2018 r. - 30.05.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osoby pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Wyłączenia stosowania ustawy – problemy z kwalifikacją; Zasady udzielania zamówień publicznych dzisiaj i jutro; Elektronizacja – obowiązki ustawowe Zamawiającego i Wykonawcy w przepisach ustawy Pzp., dyrektywach – stan faktyczny i techniczny; Zamówienia o wartości do 30 tys. Euro – właściwa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro; Wewnętrzne regulacje do 30 tys. euro - proste, bezpieczne, racjonalne; Szacowanie wartości zamówienia praktyczne przykłady i skuteczne mechanizmy weryfikowania nieprawidłowości; Optymalny dobór trybu – tryby udzielania zamówień publicznych – analiza przesłanek.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce