Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Podatki
  • Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki, czyli co zrobić gdy podatnik nie płaci.
  • Powstawanie zobowiązań podatkowych, czyli jak prawidłowo naliczyć podatek
  • VAT w budżecie z uwzględnieniem problematyki odzyskiwania VAT przez JST
  • Pobór podatków, czyli co księgowy wiedzieć powinien
  • Intensyfikacja dochodów gminy
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie "Specyfika i zmiany VAT w JST oraz ich jednostkach w 2018 roku w zakresie: dokumentowania, ewidencjonowania, deklarowania i odliczania"
Termin:
15.07.2018 r. - 18.07.2018 r. - Kazimierz Dolny
Hotel*** „Zajazd Piastowski” ul. Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny
Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: wszystkich urzędów JST (gmin, miast, powiatów, województw); wszystkich samorządowych jednostek budżetowych (placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej itp.); wszystkich samorządowych zakładów budżetowych (typu: OSiR, ZUK, ZWiK itp.)
Tematyka:
Dokumentowanie i ewidencjonowanie VAT. Czyli jaki dokument z tytułu żądanej należności jest najwłaściwszy do wystawienia. Faktura czy nota, czy jeszcze inny dokument księgowy? Jak ewidencjonować VAT za pośrednictwem kas fiskalnych i JPK oraz nowowprowadzanej od 1 kwietnia 2018r. podzielonej płatności?Deklarowanie VAT należnego. Czyli jaką kwotę należną (opłatę) wykazać a jakiej nie wykazywać w comiesięcznej deklaracji VAT-7? Także i to, w którym miesiącu rozliczeniowym, należy to prawidłowo uczynić? I z jaką stawką VAT?Odliczanie VAT naliczonego. Czyli, z których faktur zakupowych można dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT i w jakiej wysokości? Czy z danej faktury zakupu towarów i usług nie należy tego robić w ogóle, czy tylko częściowo (wg prewskaźnika, wskaźnika, obydwu metod naraz czy też innej metody), czy też można dokonać odliczenia podatku VAT w całości? I jakich konkretnie zakupów towarów i usług dotyczą te różne rodzaje i wysokości odliczeń? Jakie jest najnowsze orzecznictwo sądowe na temat prewskaźnika odliczeń? Nowości w opodatkowaniu VAT.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce