Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Gospodarka nieruchomościami
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym
  • Ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami
  • Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  • Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie „Gospodarowanie oraz obrót nieruchomościami JST i Skarbu Państwa w kontekście najnowszych zmian w prawie”
Termin:
18.11.2018 r. - 21.11.2018 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa.
Tematyka:
Obrót cywilnoprawny; Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami; Akty prawne regulujące gospodarkę nieruchomościami; Podstawowe definicje z zakresu gospodarki nieruchomościami; Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami; Rodzaje zasobów nieruchomości; Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym; Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym; Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu; Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - bezprzetargowo i w drodze przetargu; Najem/dzierżawa; Określanie wartości nieruchomości; Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego prawa pierwokupu nieruchomości.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce