Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Szkolenia projektowe
 
 
Projekt „Zamówienia publiczne w małej firmie – jak skutecznie uczestniczyć w procedurach przetargowych”
 

 
Projekt „Zamówienia publiczne po nowelizacjach: podwykonawczej oraz podwyższającej próg stosowania ustawy PZP”
 

.
Projekt „Kodeks Postępowania Administracyjnego”
 

 
Projekt „Rachunkowość w teorii i praktyce”
 
 

Projekt „Gospodarka finansowa Funduszu Pracy i budżetu JST”
 

 
Projekt „Ocena wpływu na środowisko jako warunek uzyskania funduszy europejskich”
 
 
 

Projekt „Zmiany w rozliczaniu VAT obowiązujące od  stycznia 1 stycznia 2014”
 

 
Projekt „Praca z trudnym klientem”
 

 
Projekt „Rachunkowość budżetowa”
 

.
Projekt „Nowe zasady przeprowadzania kontroli w ramach PO KL”