"Postępowanie przed sądem pierwszej instancji po nowelizacji z 2016 roku. Komentarz praktyczny"

Cena:79.00
Do koszyka

BRAK W MAGAZYNIE

 
Proponowany Państwu komentarz to kompleksowe - ukierunkowane jednoznacznie na praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów) -  opracowanie szczegółowo odnoszące się do przebiegu postępowania przed sądem  pierwszej instancji i czynności procesowych (w tym dowodowych) podejmowanych na tym etapie procedowania. Uwzględnia ono stan prawny wynikający z niezwykle obszernej nowelizacji k.p.k. z 2016 r., która to nowelizacja, wbrew prezentowanym niekiedy poglądom, nie stanowi prostego powrotu do rozwiązań prawnych sprzed 1 lipca 2015 r. Zawiera bowiem bardzo dużo nowych regulacji, nie mających swego odpowiednika w żadnym z wcześniejszych stanów prawnych.
 
W opracowaniu znajdziemy nie tylko - ukierunkowany na rozwiązanie jak największej liczby problemów praktycznych - komentarz do regulacji zawartych w dziale VIII kodeksu postępowania karnego oraz kluczowych dla analizowanego stadium przepisów z zakresu „statyki procesu karnego” (zasady procesu, dowody, czynności procesowe, środki przymusu), ale także liczne odwołania do nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz istotnie zmienionej „instrukcji sądowej”.  Zawartość pracy stanowi syntezę spojrzenia na przebieg procesu sądowego w pierwszej instancji z perspektywy sądu oraz stron. Własne uwagi Autorzy uzupełniają odesłaniami do starannie wyselekcjonowanych judykatów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i ETPCz.  Atrakcyjność opracowania podnoszą zamieszczone w nim wzory czynności procesowych i najważniejszych pism procesowych, które mogą okazać się szczególnie przydatne dla aplikantów przygotowujących się do kolokwiów i egzaminów zawodowych.
 
Komentarz to część większej całości. W ciągu trzech miesięcy od daty pojawienia się na rynku niniejszego opracowania ukaże się komentarz praktyczny dotyczący postępowania przed sądem odwoławczym.
 
Dariusz Kala – sędzia Sądu Najwyższego, doktor nauk prawnych (Katedra Postępowania Karnego UMK), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzący wykłady i szkolenia dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów powyższych grup zawodowych. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, teorii i filozofii prawa, relacji mediów i wymiaru sprawiedliwości, kultury języka polskiego w praktyce prawniczej.
 
Maja Klubińska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UMK; radca prawny, aktualnie zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego Sądu Najwyższego. Autorka opracowań z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa karnego skarbowego, teorii i filozofii prawa. Prowadząca wykłady i szkolenia dla radców prawnych.
 
 
  • Wydawnictwo: Suprema Lex Dział Wydawniczy
  • Seria: Procedura karna
  • Rodzaj: komentarz
  • Wydanie: 1
  • Rok publikacji: 2016
  • Okładka: miękka
  • Format: 165 x 235 mm
  • Liczba stron: 256
  • Wersja publikacji: Książka drukowana
  • ISBN: 978-83-944691-1-5