Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "SUPREMA LEX"
 
Regulamin Sklepu Internetowego Suprema Lex określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży książek.
 
 
Warunki ogólne, warunki zamawiania i sprzedaży
 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma "Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów s.c.”, z siedzibą w 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 39A, NIP: 676-238-40-31, REGON: 120760057, adres e-mail: biuro@supremalex.pl, strona internetowa: www.supremalex.pl.
 2. Zamówienia na produkty należy składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.supremalex.pl.
 3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia w systemie Sklepu Internetowego Suprema Lex. Podanie numeru telefonu lub/i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia jest to równoważne że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
  Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 7. Zamówienia przyjęte i potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane, przez zamawiającego.
 8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 9. Sklep Internetowy Suprema Lex zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do zakresu zamówienia, danych zamawiającego lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia.
  W takim przypadku Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz o powodach odrzucenia zamówienia.
 10. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 11. Prezentowane na stronie www.supremalex.pl ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
 12. Zamówienia realizowane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania należności za książkę. W nielicznych przypadkach, np. opóźniające się dostawy towaru, termin ten może ulec wydłużeniu, jednakże nie przekracza on 21 dni. Wszystkie informacje na temat Twojego zamówienia uzyskasz kierując pytanie pod numer telefonu 12 431 00 85 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@supremalex.pl.
 13. "Suprema Lex" informuje i zastrzega, że asortyment podany z ofercie handlowej może być w danej chwili niedostępny. Informacja na temat dostępności towaru, podana na stronie www.supremalex.pl, ma jedynie charakter informacyjny i nie może być podstawą roszczeń wobec właściciela Sklepu Internetowego Suprema Lex.
  W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może on całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 14. Do każdej przesyłki dołączany jest dokument handlowy (faktura VAT lub paragon fiskalny).
 15. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski. W szczególnych przypadkach, realizacja może być rozszerzona o kraje Unii Europejskiej.
 16. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
  1. gotówką - za pobraniem - w momencie odbioru przesyłki realizowanej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,
  2. przedpłatą - przelewem na wskazane konto,
  3. odroczona płatność - przelewem na wskazane konto
 17. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
 18. Koszt wysyłki podany w potwierdzeniu zamówienia określony jest orientacyjnie i może ulec niewielkiej zmianie, lecz nie więcej niż 20 %
 19. Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia.
 20. Sklep internetowy Suprema Lex zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego Suprema Lex mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 
Warunki reklamacji
 1. W przypadku gdy opakowanie towaru, po jego dostarczeniu, nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, nabywca jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony nabywcy w stanie wolnym od wad.
 2. W przypadku gdy dostarczony towar jest wadliwy lub uszkodzony, "Suprema Lex" dostarczy towar wolny od wad i uszkodzeń lub dokona naprawy w terminie 30 dni od dnia odbioru towaru od nabywcy, pod warunkiem poinformowania sklepu internetowego niezwłocznie o wykryciu wady lub uszkodzenia oraz przedstawienia przez nabywcę dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym Suprema Lex.
 
Pozostałe postanowienia
 1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte w witrynie stanowią własność firmy "Suprema Lex". Przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym polu eksploatacji jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez "Suprema Lex".
 2. W razie zaistnienia wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 431 00 85.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.