Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Szkolenie „Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – problemy według aktualnie obowiązujących przepisów prawa”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: „Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – problemy według aktualnie obowiązujących przepisów prawa”. Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
 
15.07.2018 r. - 18.07.2018 r. - Sandomierz
Hotel*** „Mały Rzym” ul. Okrzei 9, 27-600 Sandomierz
 

czytaj więcej »

2018-04-20, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie „Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego wg aktualnych podstaw prawnych, w tym kontrola zarządcza po wejściu w życie RODO, oraz błędy i nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: „Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego wg aktualnych podstaw prawnych, w tym kontrola zarządcza po wejściu w życie RODO, oraz błędy i nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej”. Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
 
10.06.2018 r. - 13.06.2018 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 

czytaj więcej »

2018-04-11, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie „Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: „Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego”. Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.
 
24.05.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2018-04-11, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Specyfika i zmiany VAT w JST oraz ich jednostkach w 2018 roku w zakresie: dokumentowania, ewidencjonowania, deklarowania i odliczania"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Specyfika i zmiany VAT w JST oraz ich jednostkach w 2018 roku w zakresie: dokumentowania, ewidencjonowania, deklarowania i odliczania". Szkolenie przeznaczone jest dla: wszystkich urzędów JST (gmin, miast, powiatów, województw); wszystkich samorządowych jednostek budżetowych (placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej itp.); wszystkich samorządowych zakładów budżetowych (typu: OSiR, ZUK, ZWiK itp.)
 
15.07.2018 r. - 18.07.2018 r. - Kazimierz Dolny
Hotel*** „Zajazd Piastowski” ul. Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny
 

czytaj więcej »

2018-04-10, kategoria: Podatki
 
Szkolenie „Stare problemy i nowe rozwiązania w systemie zamówień publicznych – elektronizacja, ochrona danych osobowych”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: Szkolenie „Stare problemy i nowe rozwiązania w systemie zamówień publicznych – elektronizacja, ochrona danych osobowych”. Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osoby pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
 
 
27.05.2018 r. - 30.05.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
 

czytaj więcej »

2018-03-28, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Zaangażowanie i zobowiązania w samorządowych jednostkach organizacyjnych w 2018 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Zaangażowanie i zobowiązania w samorządowych jednostkach organizacyjnych w 2018 roku". Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
 
24.04.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP) 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2018-02-23, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie w 2018 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie w 2018 r.". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych
 
26.04.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2018-03-15, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Gospodarka nieruchomościami publicznymi – omówienie najnowszych zmian oraz aktualnych problemów"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Gospodarka nieruchomościami publicznymi – omówienie najnowszych zmian oraz aktualnych problemów". Szkolenie skierowane jest do: pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności komórek organizacyjnych, wykonujących na co dzień zadania z zakresu objętego ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi powiązanymi z nią merytorycznie przepisami.
 
16.05.2018 r. - Warszawa
Centrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa (www.as-bud.pl)
17.05.2018 r. - Łódź
Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (swiatowit.centrumhotele.pl)
18.05.2018 r. - Poznań
Budynek NOT-u, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (www.not.poznan.pl)
21.05.2018 r. - Gdańsk
NOT Gdańsk, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (www.gdansk.enot.pl)
22.05.2018 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (www.not.olsztyn.pl)
 

czytaj więcej »

2018-03-14, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Szkolenie „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa na gruncie najnowszych przepisów prawnych obowiązujących w 2018 roku”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa na gruncie najnowszych przepisów prawnych obowiązujących w 2018 roku”. Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych pracowników zainteresowanych omawianą tematyką.
 
10.06.2018 r. - 13.06.2018 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 

czytaj więcej »

2018-03-13, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Szkolenie „Kodeks wyborczy po nowelizacji z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego. Jawność, przejrzystość i dyscyplina finansów publicznych”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Kodeks wyborczy po nowelizacji z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego. Jawność, przejrzystość i dyscyplina finansów publicznych”. Szkolenie skierowane jest do: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz ich zastępców, sekretarzy gmin, miast i powiatów oraz osób zajmujących się wyborami w samorządzie w 2018 roku.
 
27.05.2018 r. - 30.05.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot

czytaj więcej »

2018-02-15, kategoria: Prawo
 
Szkolenie „Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji rady. Nowe zasady składania oświadczeń majątkowych (...)”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji rady. Nowe zasady składania oświadczeń majątkowych (...)”. Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jst i jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, pracowników zajmujących się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.
 
13.05.2018 r. - 16.05.2018 r. - Sopot
Hotel

czytaj więcej »

2018-02-05, kategoria: Prawo