Aktualności

wtorek, 06 sierpień 2019 00:11

Szkolenie „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami jst i skarbu państwa” – omówienie wybranych aspektów w kontekście kontroli zarządczej i najnowszych zmian przepisów

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:

Akty prawne regulujące gospodarkę nieruchomościami samorządowymi
Regulowanie tytułu własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego
Zbywanie nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego
Oddawanie we władanie nieruchomości samorządowych
Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego prawa pierwokupu nieruchomości
Księgi wieczyste oraz ewidencje prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego

  26.08.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

czwartek, 01 sierpień 2019 20:43

Kurs "Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa"

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Rachunkowość budżetowa
Zasady finansów publicznych w JST
Zakładowy plan kont
Dochody i wydatki jednostek budżetowych
Gospodarka środkami pozabudżetowymi
Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego
Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych
Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne
Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego
Środki trwałe w budowie, aktualizacja należności i ZFŚS

  19.09.2019 - 28.11.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 29 lipiec 2019 21:42

Szkolenie „Efektywne negocjacje – trzydniowe warsztaty z negocjacji"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do:
przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów/Sekretarzy/Skarbników,
Prezesów sądów, Dyrektorów sądów i kadry kierowniczej, Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy,
Kierowników OPS oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w
tym zakresie.
Tematyka:

Wprowadzenie w problematykę negocjacji. Strategie negocjacyjne. Etapy procesu negocjacyjnego. Techniki i
zachowania negocjacyjne.

  22.09.2019 - 25.09.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

czwartek, 18 lipiec 2019 20:25

Szkolenie „Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości urzędów, starostw, samorządowych jednostek budżetowych w 2019 r. Dyscyplina finansów publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce jednostek FP"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników
służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy
społecznej. 
Tematyka:

Bieżące problemy i nieprawidłowości w świetle zmian przepisów, nowych regulacji oraz wyników kontroli. Dyscyplina
finansów publicznych w 2019 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce jednostek finansów
publicznych.

  22.09.2019 - 25.09.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

wtorek, 04 czerwiec 2019 22:29

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych po zmianach w 2019 roku

 

Adresat: Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury oraz spółek komunalnych.. Tematyka:
Nieprawidłowości w zakresie ewidencji dochodów i wydatków oraz rozliczeń podatku VAT. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych po zmianach w 2019 roku. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w jednostkach samorządu terytorialnego II. Import usług w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

  25.08.2019 - 28.08.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

czwartek, 30 maj 2019 22:44

Szkolenie „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2019 r. Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej. Kontrola finansowa w jednostkach samorządu(...)”

calc

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka:

Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 109 z późniejszymi zmianami)

czwartek, 16 maj 2019 08:08

Szkolenie „Praktyczne aspekty zamówień publicznych poniżej i powyżej progów UE według aktualnego stanu prawnego 2019 r...”

Szkolenie Zakopane

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Roboty budowane w zamówinach publicznych. Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp. Usługi społeczne. Umowy o zamówienie publiczne. Analiza najczęściej popełnianych błędów w procedurach dofinansowanych ze środków unijnych. Przygotowanie postępowania poniżej i powyżej progów UE. Przygotowanie postępowania – SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. Elektronizacja oraz fakturowanie elektroniczne. Nowe regulacje w zakresie zamówień publicznych.
  24.11.2019 - 27.11.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24