Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
 

czytaj więcej »

2017-11-15, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
19.12.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP) 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2017-11-15, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "VAT dla JST z uwzględnieniem oczekujących i projektowanych zmian w 2018r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "VAT dla JST z uwzględnieniem oczekujących i projektowanych zmian w 2018r.". Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury oraz spółek komunalnych.
 
21.01.2018 r. - 24.01.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
 

czytaj więcej »

2017-11-27, kategoria: Podatki
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, zmiany w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, kontrola finansowa"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, zmiany w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, kontrola finansowa". Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
 
21.01.2018 r. - 24.01.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
 

czytaj więcej »

2017-12-01, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje finansowe jednostek samorządu terytorialnego”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje finansowe jednostek samorządu terytorialnego”. Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
 
21.01.2018 r. - 24.01.2018 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane
 

czytaj więcej »

2017-12-01, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie „Zasady działania i organizacja pracy rady w 2018 roku w kontekście najnowszych zmian w prawie i praktyki funkcjonowania”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Zasady działania i organizacja pracy rady w 2018 roku w kontekście najnowszych zmian w prawie i praktyki funkcjonowania”. Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jst i jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, pracowników zajmujących się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.
 
 
28.01.2018 r. - 31.01.2018 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków

czytaj więcej »

2017-12-06, kategoria: Rady Miast i Gmin
 
Kurs "Zamówienia finansowane z budżetu UE do 30.000 euro, elektronizacja zamówień publicznych w roku 2018 oraz przetarg nieograniczony w świetle występujących problemów interpretacyjnych – kompendium wiedzy"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: Kurs "Zamówienia finansowane z budżetu UE do 30.000 euro, elektronizacja zamówień publicznych w roku 2018 oraz przetarg nieograniczony w świetle występujących problemów interpretacyjnych – kompendium wiedzy". Adresatem kursu są: pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele administracji rządowej; przedstawiciele firm startujących w przetargach; wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
 
25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Zakopane
Hotel Skalny***, Pardałówka 3b, 34-500 Zakopane
 

czytaj więcej »

2017-12-06, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa – omówienie wybranych aspektów i najnowszych zmian”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa – omówienie wybranych aspektów i najnowszych zmian”. Szkolenie skierowane jest do: pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności komórek organizacyjnych wykonujących na co dzień zadania z zakresu objętego ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi powiązanymi z nią merytorycznie przepisami.
 
25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Karpacz
Hotel Carmen***, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz
 

czytaj więcej »

2017-12-08, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Kurs "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania". Adresatami kursu są: Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy innych jednostek sektora publicznego, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
 
11.03.2018 r. - 14.03.2018 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
 

czytaj więcej »

2017-12-12, kategoria: Kontrola i audyt
 
Książka Pani Danuty Maciejewskiej "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne" jest już dostępna w regularnej sprzedaży
Dział Wydawniczy Suprema Lex serdecznie zaprasza do zakupu w książki z cyklu "Administracja i sekretariaty sądowe" pt. "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne", autorstwa Danuty Maciejewskiej. Książka dostępna jest już w reguralnej sprzedaży.

czytaj więcej »

2017-10-03, kategoria: Ogłoszenia