Aktualności
Szkolenie “Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół i innych placówek oświatowych oraz księgowych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
27.05.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)
 
Tematyka: Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej. Plan finansowy jednostki budżetowej jako podstawa gospodarki finansowej, opracowywanie planu i dokonywanie zmian. Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Szczególne zasady rachunkowości na podstawie rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. Przepisy wewnętrzne dotyczące prowadzenia rachunkowości. Ewidencja zaangażowania. Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ).

2014-04-23, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie “Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2014 r.”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2014 r.". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i jednostek organizacyjnych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
 
26.05.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)
 
Tematyka: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 119). Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. (Dz. U. z 19 listopada 2013 r. poz. 1344).

2014-04-23, kategoria: Rachunkowość