Aktualności
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku w JST i ich jednostkach organizacyjnych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w JST w praktyce", pn.: Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku w JST i ich jednostkach organizacyjnych. Szkolenie przeznaczone jest dla: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
 
23.11.2014 r. - 26.11.2014 r. - Karpacz
Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe Carmen, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz (www.carmen.karpacz.pl)

czytaj więcej »

2014-10-24, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych". Szkolenie przeznaczone jest głównych księgowych i księgowych jednostek i zakładów budżetowych.
 
 
18.11.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-10-23, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych za 2014 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych za 2014 r.". Szkolenie przeznaczone jest dla do skarbników, głównych księgowych i jednostek organizacyjnych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
 
24.11.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-10-23, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku". Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
18.11.2014 r. - Wrocław
Budynek NOT-u Wrocławskiej Rady FSNT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)

czytaj więcej »

2014-10-19, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.". Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych.
 
17.11.2014 r. - Piła
Hotel GROMADA, al. Piastów 15, 64-920 Piła (www.gromada.pl/hotelpila)
21.11.2014 r. - Kalisz
Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz (www.hotel-calisia.pl)

czytaj więcej »

2014-10-18, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Prawo Zamówień Publicznych w świetle ostatnich zmian."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Prawo Zamówień Publicznych w świetle ostatnich zmian".
Adresatami szkolenia są: Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, osoby pełniące funkcje sekretarza, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz  audytorów wewnętrznych a także osoby, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracownicy zajmujący się inwestycjami.
 
26.10.2014 r. - 29.10.2014 r. - Zakopane
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane (www.geovita.pl)

czytaj więcej »

2014-10-03, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Polityka rachunkowości w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostkach Organizacyjnych. Wyjaśnienia i wytyczne dotyczące Rachunkowości i sprawozdawczości"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Polityka rachunkowości w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostkach Organizacyjnych. Wyjaśnienia i wytyczne dotyczące Rachunkowości i sprawozdawczości". Szkolenie skierowane jest do: prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów, skarbników, głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.
 
30.10.2014 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice (www.jordana18.katowice.pl)

czytaj więcej »

2014-10-09, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. (Dz. U. z 2013r. poz. 289). Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowe księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe).
 
27.10.2014 r. - Poznań
budynek NOT-u, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (www.not.poznan.pl)

czytaj więcej »

2014-10-06, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół i innych placówek oświatowych.
 
27.10.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-10-01, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Kompleksowo o VAT w JST i ich jednostkach - w 2014 roku - z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r. - istotnych dla samorządów"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Podatki w praktyce", pn.: "Kompleksowo o VAT w JST i ich jednostkach - w 2014 roku - z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r. - istotnych dla samorządów". Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jst, skarbników, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników pracujących w komórkach finansowo- księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT, księgowych zajmujących się naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT w jst i ich jednostkach organizacyjnych, księgowych zajmujących się m.in. sporządzaniem umów cywilno- prawnych, w tym aktów notarialnych, sporządzaniem deklaracji podatkowych VAT, sporządzaniem faktur VAT, pracowników wydziałów i komórek zajmujących się gospodarką nieruchomościami.
 
23.11.2014 r. - 26.11.2014 r. - Zakopane
Hotel Diamonds, ul. Makuszyńskiego 12 (www.hoteldiamonds.pl)

czytaj więcej »

2014-07-21, kategoria: Podatki