Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Szkolenie "Środki trwałe oraz inwentaryzacja aktywów i pasywów w jednostkach sektora finansów publicznych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Środki trwałe oraz inwentaryzacja aktywów i pasywów w jednostkach sektora finansów publicznych". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, głównych księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 
11.10.2017 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-001 Katowice (www.wtl.us.edu.pl)
 

czytaj więcej »

2017-09-15, kategoria: Rachunkowość
 
Kurs "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – zmiany w zakresie prowadzenia czynności audytowych w praktyce"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – zmiany w zakresie prowadzenia czynności audytowych w praktyce". Kurs adresowany jest do audytorów i asystentów audytu oraz osób zarządzających w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej, w szczególności: – placówki ochrony zdrowia; – placówki oświatowe; – sądy i prokuratury;– instytucje szczebla rządowego – agencje rządowe, ministerstwa; – urzędy pracy; – administracja skarbowa i celna; – urzędy gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie.
 
26.11.2017 r. - 29.11.2017 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
 

czytaj więcej »

2017-09-11, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Radny w systemie prawa na 2018 rok"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Radny w systemie prawa na 2018 rok (zadania i kompetencje rad gmin i powiatów na 2018 rok w świetle nowych regulacji ustrojowych oraz zmian w finansach publicznych)". Szkolenie skierowane jest do: Przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
 
 
19.11.2017 r. - 22.11.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)

czytaj więcej »

2017-09-09, kategoria: Rady Miast i Gmin
 
Kurs "Ocena i badanie ofert wykonawców z uwzględnieniem nowelizacji PZP oraz najnowszych wyroków sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej. Zamówienia publiczne bez błędów i nieprawidłowości"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: "Ocena i badanie ofert wykonawców z uwzględnieniem nowelizacji PZP oraz najnowszych wyroków sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej. Zamówienia publiczne bez błędów i nieprawidłowości". Adresat: Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele administracji rządowej; przedstawiciele firm startujących w przetargach; wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
 
03.12.2017 r. - 06.12.2017 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków (www.hotelcity.pl)
 

czytaj więcej »

2017-09-08, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa..."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa - najnowsze zmiany i ich konsekwencje". Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa.
 
22.10.2017 r. - 25.10.2017 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
 

czytaj więcej »

2017-09-07, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Szkolenie "Wybrane zagadnienia w zakresie sprawozdawczości, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Wybrane zagadnienia w zakresie sprawozdawczości, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
 
29.09.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)
 

czytaj więcej »

2017-08-31, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Dotacje oświatowe – aktualne problemy finansowe (obliczanie i aktualizacja wysokości dotacji w roku 2017 – refinansowanie między gminami kosztów przedszkolnych – dochodzenie zwrotu dotacji za lata poprzednie..."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Dotacje oświatowe – aktualne problemy finansowe (obliczanie i aktualizacja wysokości dotacji w roku 2017 – refinansowanie między gminami kosztów przedszkolnych – dochodzenie zwrotu dotacji za lata poprzednie...". – Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych; pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu; Skarbnicy Gmin i Powiatów; zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni. – Oświata niepubliczna (organy prowadzące jednostki oświatowe dotowane z budżetu gminy i budżetu powiatu; podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów).
 
25.09.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)
 

czytaj więcej »

2017-08-30, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Rachunkowość w oświacie z uwzględnieniem „Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe.”"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Rachunkowość w oświacie z uwzględnieniem „Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe.”". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
 
28.09.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2017-08-14, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - najnowsze zmiany oraz ich konsekwencje"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - najnowsze zmiany oraz ich konsekwencje". Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zastępców Prezesów, Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych pracowników zainteresowanych omawianą tematyką.
 
 
25.09.2017 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (not.olsztyn.pl)
26.09.2017 r. - Gdańsk
Pomorska Rada FSNT NOT, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (www.notgdansk.pl)
27.09.2017 r. - Szczecin
Hotel Focus Szczecin, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin (www.focushotels.pl)
28.09.2017 r. - Zielona Góra
Budynek NOT, Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra
29.09.2017 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-001 Katowice (www.wtl.us.edu.pl)

czytaj więcej »

2017-07-31, kategoria: Prawo
 
Przedsprzedaż książki "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne"
Dział Wydawniczy Suprema Lex serdecznie zaprasza do zakupu w ramach przedsprzedaży książki z cyklu "Administracja i sekretariaty sądowe" pt. "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne", autorstwa Danuty Maciejewskiej.

czytaj więcej »

2017-02-06, kategoria: Ogłoszenia
 
Trzecia część książki "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny
Dziękując za duże zainteresowanie I i II częścią publikacji z serii "sekretariaty sądowe" pt. "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny, liczymy, że sięgną Państwo także po część III i że spełni ona Państwa oczekiwania.

czytaj więcej »

2016-08-22, kategoria: Ogłoszenia