Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Szkolenie "Majątek trwały w JST" w Krakowie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Majątek trwały w JST". Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo- księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.
 
27.04.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2017-03-24, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie" w Krakowie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół i innych placówek oświatowych
 
25.04.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2017-03-23, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie „Organizacja pracy rady. Przebieg sesji, posiedzeń komisji i procedura uchwałodawcza. Skargi i wnioski"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Organizacja pracy rady. Przebieg sesji, posiedzeń komisji i procedura uchwałodawcza. Skargi i wnioski". Adresatami szkolenia są: Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz procedurą uchwałodawczą oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.
 
 
14.05.2017 r. - 17.05.2017 r. - Jurata
Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy „Delfin”- Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl)

czytaj więcej »

2017-03-20, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Centralizacja VAT w JST i jednostkach organizacyjnych..." w Katowicach oraz w Warszawie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych (jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym) po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów z 10 stycznia 2017 r.". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, głównych księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek pomocy społecznej.
 
31.03.2017 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-001 Katowice (www.wtl.us.edu.pl)
07.04.2017 r. - Warszawa
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe AS-BUD, ul. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, Centrum (www.as-bud.pl)
 

czytaj więcej »

2017-03-13, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Centralizacja VAT w JST..." w Krakowie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 r. oraz Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, głównych księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek pomocy społecznej.
 
30.03.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2017-02-08, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Błędy w deklaracjach częściowych sporządzanych dla potrzeb centralizacji VAT przez jednostki i zakłady budżetowe – prewskaźnik i wskaźnik, błędne odliczenia VAT"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Podatki w praktyce", pn.: "Błędy w deklaracjach częściowych sporządzanych dla potrzeb centralizacji VAT przez jednostki i zakłady budżetowe – prewskaźnik i wskaźnik, błędne odliczenia VAT". Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury.
 
 
14.05.2017 r. - 17.05.2017 r. - Jurata
Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy „Delfin”- Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl)

czytaj więcej »

2017-03-08, kategoria: Podatki
 
Szkolenie "Rachunkowość w JST oraz JPS - po ostatnich zmianach"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Jednostkach Pomocy Społecznej - po ostatnich zmianach". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
 
23.04.2017 r. - 26.04.2017 r. - Kołobrzeg
Hotel New Skanpol***, ul. Dworcowa 10, 78-100 Kołobrzeg (www.newskanpol.pl)

czytaj więcej »

2017-03-02, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie"Gospodarka nieruchomościami JST i Skarbu Państwa- po ostatnich zmianach w prawie"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Gospodarka nieruchomościami Jednostek Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa- po ostatnich zmianach w prawie". Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa.
 
23.04.2017 r. - 26.04.2017 r. - Jurata
Hotel „Lido”, ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 

czytaj więcej »

2017-02-27, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Szkolenie "Zamówienia publiczne w roku 2017- problemy praktyczne wynikające ze znowelizowanych przepisów"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Zamówienia publiczne w roku 2017- problemy praktyczne wynikające ze znowelizowanych przepisów". Szkolenie skierowane jest do: Osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierowników jednostek sektora finansów publicznych, osób pełniących funkcje sekretarza, kierowników i pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz audytorów wewnętrznych a także dla osób, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracowników zajmujących się inwestycjami..
 
 
14.05.2017 r. - 17.05.2017 r. - Jurata
Hotel „Lido”, ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 

czytaj więcej »

2017-02-23, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów". Szkolenie skierowane jest do: osób zatrudnionych w działach kadrowych i personalnych jednostek budżetowych, sekretarzy, wójtów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich innych osób zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy.
 
14.05.2017 r. - 17.05.2017 r. - Jurata
Hotel „Lido”, ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 

czytaj więcej »

2017-02-16, kategoria: Kadry i Płace
 
Szkolenie "Wydatki strukturalne w JST"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Wydatki strukturalne w JST". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.
 
28.03.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2017-02-14, kategoria: Rachunkowość
 
Przedsprzedaż książki "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne"
Dział Wydawniczy Suprema Lex serdecznie zaprasza do zakupu w ramach przedsprzedaży książki z cyklu "Administracja i sekretariaty sądowe" pt. "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne", autorstwa Danuty Maciejewskiej.

czytaj więcej »

2017-02-06, kategoria: Ogłoszenia
 
Trzecia część książki "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny
Dziękując za duże zainteresowanie I i II częścią publikacji z serii "sekretariaty sądowe" pt. "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny, liczymy, że sięgną Państwo także po część III i że spełni ona Państwa oczekiwania.

czytaj więcej »

2016-08-22, kategoria: Ogłoszenia