Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Szkolenie "Prawo pracy - nowe obowiązki pracodawców w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce i orzecznictwie. Rewolucyjne plany zmian w urlopach"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Prawo pracy - nowe obowiązki pracodawców w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce i orzecznictwie. Rewolucyjne plany zmian w urlopach". Szkolenie skierowane jest do: osób zatrudnionych w działach kadrowych i personalnych jednostek budżetowych, sekretarzy, wójtów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich innych osób zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy.
 
10.12.2017 r. - 13.12.2017 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków (www.hotelcity.pl)

czytaj więcej »

2017-10-10, kategoria: Prawo
 
Szkolenie "Strefy płatnego parkowania... Ochrona danych osobowych w dobie rewolucyjnych zmian"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Strefy płatnego parkowania... Ochrona danych osobowych w dobie rewolucyjnych zmian". Szkolenie skierowane jest do: pracowników Wydziałów i Zarządów Dróg oraz pracowników Wydziałów Komunikacji zajmujących się opłatami parkingowymi oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
 
10.12.2017 r. - 13.12.2017 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków (www.hotelcity.pl)

czytaj więcej »

2017-10-10, kategoria: Prawo
 
Książka Pani Danuty Maciejewskiej "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne" jest już dostępna w regularnej sprzedaży
Dział Wydawniczy Suprema Lex serdecznie zaprasza do zakupu w książki z cyklu "Administracja i sekretariaty sądowe" pt. "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne", autorstwa Danuty Maciejewskiej. Książka dostępna jest już w reguralnej sprzedaży.

czytaj więcej »

2017-10-03, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r..."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, zmiany w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, kontrola finansowa". Adresatem szkolania są: Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
 
03.12.2017 r. - 06.12.2017 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot (www.hotelmolo.com)
 

czytaj więcej »

2017-10-02, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje finansowe JST"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje finansowe jednostek samorządu terytorialnego". Adresatem szkolania są: Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
 
03.12.2017 r. - 06.12.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2017-10-02, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Dotacje oświatowe po zmianach - aktualizacja i rozliczenie dotacji za 2017 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Dotacje oświatowe po zmianach - aktualizacja i rozliczenie dotacji za 2017 r.". Adresatem szkolania są: Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych; pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu; Skarbnicy Gmin i Powiatów; zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni. Oświata niepubliczna (organy prowadzące jednostki oświatowe dotowane z budżetu gminy i budżetu powiatu; podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów).
 
24.10.2017 r. - Katowice
Hotel Katowice***, ul. Korfantego 9, 40-951 Katowice (www.hotel-katowice.com.pl)
 

czytaj więcej »

2017-09-20, kategoria: Rachunkowość
 
Kurs "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – zmiany w zakresie prowadzenia czynności audytowych w praktyce"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: "Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – zmiany w zakresie prowadzenia czynności audytowych w praktyce". Kurs adresowany jest do audytorów i asystentów audytu oraz osób zarządzających w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej, w szczególności: – placówki ochrony zdrowia; – placówki oświatowe; – sądy i prokuratury;– instytucje szczebla rządowego – agencje rządowe, ministerstwa; – urzędy pracy; – administracja skarbowa i celna; – urzędy gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie.
 
26.11.2017 r. - 29.11.2017 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
 

czytaj więcej »

2017-09-11, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Radny w systemie prawa na 2018 rok"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Radny w systemie prawa na 2018 rok (zadania i kompetencje rad gmin i powiatów na 2018 rok w świetle nowych regulacji ustrojowych oraz zmian w finansach publicznych)". Szkolenie skierowane jest do: Przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
 
 
19.11.2017 r. - 22.11.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)

czytaj więcej »

2017-09-09, kategoria: Rady Miast i Gmin
 
Kurs "Ocena i badanie ofert wykonawców z uwzględnieniem nowelizacji PZP oraz najnowszych wyroków sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej. Zamówienia publiczne bez błędów i nieprawidłowości"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: "Ocena i badanie ofert wykonawców z uwzględnieniem nowelizacji PZP oraz najnowszych wyroków sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej. Zamówienia publiczne bez błędów i nieprawidłowości". Adresat: Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele administracji rządowej; przedstawiciele firm startujących w przetargach; wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
 
03.12.2017 r. - 06.12.2017 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków (www.hotelcity.pl)
 

czytaj więcej »

2017-09-08, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa..."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa - najnowsze zmiany i ich konsekwencje". Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa.
 
22.10.2017 r. - 25.10.2017 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
 
Szkolenie potwierdzone! Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

czytaj więcej »

2017-09-07, kategoria: Gospodarka nieruchomościami