Aktualności
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok.". Szkolenie skierowane do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowych JST, a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków, Dyrektorów jednostek oświatowych, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
21.01.2015 r. - Wrocław
Wrocławski Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)

czytaj więcej »

2014-12-17, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, urzędu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za 2014 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, urzędu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za 2014 r.". Szkolenie skierowane do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowych JST, a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków, Dyrektorów jednostek oświatowych, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
 
19.01.2015 r. - Toruń
Hotel Gromada, ul. Żeglarska 10/14, 87-100 Toruń (www.gromada.pl)
23.01.2015 r. - Kielce
Hotel Dal***, ul. Piotrkowska12, 25-510 Kielce (www.hoteldal.pl)
26.01.2015 r. - Rzeszów
Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów (www.wdk.podkarpackie.pl)

czytaj więcej »

2014-12-17, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.". Szkolenie skierowane do: Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych i Jednostek Pomocy Społecznej), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych.
 
19.01.2015 r. - Kalisz
Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz (www.hotel-calisia.pl)
20.01.2015 r. - Poznań
Budynek NOT, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (www.not.poznan.pl)
21.01.2015 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (not.olsztyn.pl)
22.01.2015 r. - Warszawa
Kompleks Biurowo-Konferencyjny AS-BUD, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (www.as-bud.pl)

czytaj więcej »

2014-12-17, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 28 listopada 2014 r. oraz wynikające z tego tytułu obowiązki jednostek samorządu terytorialnego."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 28 listopada 2014 r. oraz wynikające z tego tytułu obowiązki jednostek samorządu terytorialnego.". Szkolenie przeznaczone jest dla: wójtów, burmistrzów, prezydentów, oraz kierowników i  pracowników komórek jst zajmujących się ustalaniem, poborem należności podatkowych, pełnomocników ds. odpadów i innych osób w praktyce zajmujących się zagadnieniami postępowań podatkowych egzekucyjnych w kontekście ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz pracowników odpowiadających za przeprowadzenie postepowań przetargowych w tym zakresie.
 
 
25.01.2015 r. - 28.01.2015 r. - Zakopane
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane (www.geovita.pl)

czytaj więcej »

2014-12-09, kategoria: Prawo
 
Szkolenie "Wydatki strukturalne w JST"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Wydatki strukturalne w JST". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.
 
24.02.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-12-05, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w budżecie JST i SJO oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
30.01.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-12-05, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
22.01.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
27.01.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
20.02.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-12-05, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w JST i JO za 2014 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych za 2014 r.". Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych i jednostek organizacyjnych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
 
15.01.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-12-05, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w praktyce funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, pomocy społecznej i innych."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w praktyce funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, pomocy społecznej i innych". Szkolenie adresowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
 
25.01.2015 r. - 28.01.2015 r. - Kołobrzeg
Hotel New Skanpol***, ul. Dworcowa 10, 78-100 Kołobrzeg (www.newskanpol.pl)

czytaj więcej »

2014-11-20, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Prawo Zamówień Publicznych w świetle ostatnich zmian"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Prawo Zamówień Publicznych w świetle ostatnich zmian". Szkolenie adresowane jest do: osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierowników jednostek sektora finansów publicznych, osób pełniących funkcje sekretarza, kierowników i pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz  audytorów wewnętrznych a także osoby, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracownicy zajmujący się inwestycjami.
 
 
08.02.2015 r. - 11.02.2015 r. - Karpacz
Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe Carmen, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz (www.carmen.karpacz.pl)

czytaj więcej »

2014-11-20, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i radnych w praktyce funkcjonowania Rady Gminy (Powiatu) w kadencji 2014-2018"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w JST w praktyce", pn.: "Prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i radnych w praktyce funkcjonowania Rady Gminy (Powiatu) w kadencji 2014-2018". Szkolenie adresowane jest do:  Przewodniczących Rad Gmin oraz Powiatów, Przewodniczących Komisji, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników biura rady, sekretarzy gmin i powiatów oraz innych przedstawicieli jst.
 
 
25.01.2015 r. - 29.01.2015 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)

czytaj więcej »

2014-11-20, kategoria: Rady Miast i Gmin