Aktualności
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.".
Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych i Jednostek Pomocy Społecznej), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych.
 
 
16.12.2014 r. - Poznań
Budynek NOT-u, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (www.not.poznan.pl)

czytaj więcej »

2014-11-25, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w praktyce funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, pomocy społecznej i innych."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w praktyce funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, pomocy społecznej i innych". Szkolenie adresowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
 
25.01.2015 r. - 28.01.2015 r. - Kołobrzeg
Hotel New Skanpol***, ul. Dworcowa 10, 78-100 Kołobrzeg (www.newskanpol.pl)

czytaj więcej »

2014-11-20, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Prawo Zamówień Publicznych w świetle ostatnich zmian"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Prawo Zamówień Publicznych w świetle ostatnich zmian". Szkolenie adresowane jest do: osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierowników jednostek sektora finansów publicznych, osób pełniących funkcje sekretarza, kierowników i pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz  audytorów wewnętrznych a także osoby, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracownicy zajmujący się inwestycjami.
 
 
08.02.2015 r. - 11.02.2015 r. - Karpacz
Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe Carmen, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz (www.carmen.karpacz.pl)

czytaj więcej »

2014-11-20, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i radnych w praktyce funkcjonowania Rady Gminy (Powiatu) w kadencji 2014-2018"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w JST w praktyce", pn.: "Prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i radnych w praktyce funkcjonowania Rady Gminy (Powiatu) w kadencji 2014-2018". Szkolenie adresowane jest do:  Przewodniczących Rad Gmin oraz Powiatów, Przewodniczących Komisji, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników biura rady, sekretarzy gmin i powiatów oraz innych przedstawicieli jst.
 
 
25.01.2015 r. - 29.01.2015 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)

czytaj więcej »

2014-11-20, kategoria: Rady Miast i Gmin
 
Szkolenie "Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Jednostek Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo JST w praktyce", pn.: "Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Jednostek Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa". Szkolenie adresowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność jst oraz własność Skarbu Państwa.
 
 
14.12.2014 r. - 17.12.2014 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, 34-500 Zakopane, ul. Seweryna Goszczyńskiego 24 (www.bel-ami.pl)

czytaj więcej »

2014-11-20, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych" w Rzeszowie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
18.12.2014 r. - Rzeszów
Hotel Ambasadorski****, ul. Rynek 13,14, 35-064 Rzeszów (www.ambasadorski.pl)

czytaj więcej »

2014-11-04, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok.". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowych JST, a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków, Dyrektorów jednostek oświatowych, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
19.12.2014 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (not.olsztyn.pl)

czytaj więcej »

2014-10-30, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.". Szkolenie skierowane jest do: Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych i Jednostek Pomocy Społecznej), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych
 
08.12.2014 r. - Wrocław
Wrocławski Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)
09.12.2014 r. - Łódź
Hotel Światowid, Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (www.centrumhotele.pl)

czytaj więcej »

2014-10-30, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych" w Krakowie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
16.12.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-10-27, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie przeznaczone jest dla: dla głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
 
08.12.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
12.12.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-10-27, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok". Szkolenie adresowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowe księgowych tych jednostek a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków oraz Dyrektorów jednostek oświatowych, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
28.11.2014 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice (www.jordana18.katowice.pl)

czytaj więcej »

2014-10-29, kategoria: Rachunkowość