Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Aktualności
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
23.02.2016 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)

czytaj więcej »

2016-01-28, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)". Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych oraz księgowych.
 
25.02.2016 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)

czytaj więcej »

2016-01-28, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Wydatki strukturalne w JST"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Wydatki strukturalne w JST".
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.
 
26.02.2016 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)

czytaj więcej »

2016-01-28, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej. Bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej. Bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości".
Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
02.03.2016 r. - Katowice
Hotel Katowice, Al. Korfantego 9
08.03.2016 r. - Wrocław
Wrocławski Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74
14.03.2016 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u, Pl. Konsulatu Polskiego 1
24.03.2016 r. - Warszawa
Biurowiec Central Tower, Al. Jerozolimskie 81

czytaj więcej »

2016-01-26, kategoria: Rachunkowość
 
Od 1 stycznia 2016 roku zmiana adresu i siedziby firmy Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia  2016 r. zmianie ulega dotychczasowy adres oraz siedziba firmy Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
z dotychczasowego:
ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
na nowy:
Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków
 

czytaj więcej »

2016-01-02, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok. Sprawozdawczość na koniec 2015 roku. Zmiany w przepisach w zakresie rachunkowości, klasyfikacji obowiązujące od 01.01.2016 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok. Sprawozdawczość na koniec 2015 roku. Zmiany w przepisach w zakresie rachunkowości, klasyfikacji obowiązujące od 01.01.2016 r.". Szkolenie przeznaczone jest dla Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
15.02.2016 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (not.olsztyn.pl)
16.02.2016 r. - Wrocław
Wrocławski Dom Technika NOT Ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)

czytaj więcej »

2016-01-01, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Rachunkowość oraz wydatki strukturalne w praktyce funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy w 2016 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w PUP w praktyce", pn.: "Rachunkowość oraz wydatki strukturalne w praktyce funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy w 2016 roku". Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry kierowniczej, głównych księgowych i pracowników służb księgowych PUP zajmujących się sporządzaniem sprawozdań i bilansów budżetowych oraz planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem operacji budżetowych i finansowanych oraz personelu zaangażowanego w realizację projektów systemowych i konkursowych w ramach PO KL.
 
13.03.2016 r. - 15.03.2016 r. - Częstochowa
Hotel Mercure Częstochowa Centrum***, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2, 42-200 Częstochowa (www.mercure-czestochowa-centrum.com)
 

czytaj więcej »

2015-12-14, kategoria: Urzędy Pracy
 
Szkolenie "Najnowsze zmiany w prawie pracy w 2016 r. - specyfika zagadnień dotycząca jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych JST i innych jednostek budżetowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce JST", pn.: "Najnowsze zmiany w prawie pracy w 2016 r. - specyfika zagadnień dotycząca jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych JST i innych jednostek budżetowych". Szkolenie skierowane jest do: osób zatrudnionych w działach kadrowych i personalnych jednostek budżetowych, sekretarzy, wójtów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich innych osób zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy.
 
28.02.2016 r. - 02.03.2016 r. - Międzyzdroje
Hotel Międzyzdroje**** , Promenada Gwiazd 34a , 72-500 Międzyzdroje (www.hotelmiedzyzdroje.eu)
 

czytaj więcej »

2015-12-14, kategoria: Kadry i Płace
 
Szkolenie "Najnowsze zmiany w Prawie Zamówień Publicznych związane z implementacją Dyrektyw UE"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Najnowsze zmiany w Prawie Zamówień Publicznych związane z implementacją Dyrektyw UE". Adresatami szkolenia są: osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, osoby pełniące funkcje sekretarza, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz audytorów wewnętrznych a także osoby, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracownicy zajmujący się inwestycjami.
 
21.02.2016 r. - 24.02.2016 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2015-12-14, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenia skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych
 
Z przyjemnością ogłaszamy że w naszej ofercie znajdują się usługi szkoleniowe skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych.
Cieszą nas pozytywne opinie o naszej ofercie i zrealizowanych szkoleniach w ramach Suprema Lex Med.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami.
 

czytaj więcej »

2015-04-02, kategoria: Ogłoszenia