Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Aktualności
Szkolenie "Zamówienia publiczne po zmianach- praktyczne następstwa zmian prawnych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2016r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: Zamówienia publiczne po zmianach- praktyczne następstwa zmian prawnych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2016r.. Adresatem szkolenia są Szkolenie przeznaczone jest dla: osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierowników jednostek sektora finansów publicznych, osób pełniących funkcje sekretarza, kierowników i pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz audytorów wewnętrznych a także dla osób, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracowników zajmujących się inwestycjami.
 
 
20.11.2016 r. - 23.11.2016 r. - Zakopane
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA, ul. Wierchowa 4 (www.geovita.pl)
 

czytaj więcej »

2016-07-12, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego". Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.
 
25.08.2016 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2016-06-27, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Absolutorium komunalne. Zamówienia publiczne w obszarze działalności radnego..."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Absolutorium komunalne. Zamówienia publiczne w obszarze działalności radnego...". Szkolenie przeznaczone jest dla: Sekretarzy gmin i powiatów, Przewodniczących rad, członków komisji rewizyjnych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, innych osób zainteresowanych tematem
 
18.09.2016 r. - 21.09.2016 r. - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2016-06-03, kategoria: Rady Miast i Gmin
 
Szkolenie "Kontrola i audyt w jednostkach sektora publicznego, audyt bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych i najważniejsze aspekty ustawy o działaniach antyterrorystycznych w kontekście bezpieczeństwa JST"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Kontrola i audyt w jednostkach sektora publicznego, audyt bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych i najważniejsze aspekty ustawy o działaniach antyterrorystycznych w kontekście bezpieczeństwa JST". Szkolenie skierowane jest do: audytorów wewnętrznych, kierowników jst i ich jednostek organizacyjnych, sekretarzy, pracowników komórek audytu i kontroli, pracowników służb finansowych oraz innych kluczowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie jednostką na różnych szczeblach organizacji.
 
18.09.2016 r. - 21.09.2016 r. - Międzyzdroje
Hotel Międzyzdroje****, Promenada Gwiazd 34a , 72-500 Międzyzdroje (www.hotelmiedzyzdroje.eu)
 

czytaj więcej »

2016-06-03, kategoria: Kontrola i audyt
 
Szkolenie "Nowe zasady zamówień publicznych – duża nowelizacja 2016r. w praktyce"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Nowe zasady zamówień publicznych – duża nowelizacja 2016r. w praktyce". Adresatem szkolenia są Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, osoby pełniące funkcje sekretarza, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz audytorów wewnętrznych a także osoby, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracownicy zajmujący się inwestycjami.
 
 
28.08.2016 r. - 31.08.2016 r. - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2016-06-03, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Jednostkach Pomocy Społecznej - warsztaty praktyczne z omówieniem problematycznych zagadnień oraz aktualnych zmian z 2016 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Jednostkach Pomocy Społecznej - warsztaty praktyczne z omówieniem problematycznych zagadnień oraz aktualnych zmian z 2016 roku". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
11.09.2016 r. - 14.09.2016 r. - Międzyzdroje
Hotel Międzyzdroje****, Promenada Gwiazd 34a , 72-500 Międzyzdroje (www.hotelmiedzyzdroje.eu)
 

czytaj więcej »

2016-06-03, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Najnowsze zmiany w prawie pracy w 2016 r. - specyfika zagadnień dotycząca jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych JST i innych jednostek budżetowych" w Zakopanem
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce JST", pn.: "Najnowsze zmiany w prawie pracy w 2016 r. - specyfika zagadnień dotycząca jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych JST i innych jednostek budżetowych". Szkolenie skierowane jest do: osób zatrudnionych w działach kadrowych i personalnych jednostek budżetowych, sekretarzy, wójtów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich innych osób zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy.
 
28.08.2016 r. - 31.08.2016 r. - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2016-04-13, kategoria: Kadry i Płace
 
Szkolenie "VAT w JST i jednostkach budżetowych - zmiany od 1 stycznia 2017 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "VAT w JST w praktyce", pn.: "VAT w JST i jednostkach budżetowych - zmiany od 1 stycznia 2017 r.". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
25.09.2016 r. - 28.09.2016 r. - Międzyzdroje
Hotel Międzyzdroje****, Promenada Gwiazd 34a
 

czytaj więcej »

2016-03-23, kategoria: Podatki
 
Od 1 stycznia 2016 roku zmiana adresu i siedziby firmy Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia  2016 r. zmianie ulega dotychczasowy adres oraz siedziba firmy Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
z dotychczasowego:
ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
na nowy:
Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków
 

czytaj więcej »

2016-01-02, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenia skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych
 
Z przyjemnością ogłaszamy że w naszej ofercie znajdują się usługi szkoleniowe skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych.
Cieszą nas pozytywne opinie o naszej ofercie i zrealizowanych szkoleniach w ramach Suprema Lex Med.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami.
 

czytaj więcej »

2015-04-02, kategoria: Ogłoszenia