Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Aktualności
Szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Finansowanie i ewidencjonowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302). Rachunkowość i sprawozdawczość w ośrodkach pomocy społecznej". Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej oraz osób prowadzących ewidencję w tym zakresie.
 
 
17.11.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)

czytaj więcej »

2015-10-06, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Gospodarka nieruchomościami JST i jednostek Skarbu Państwa"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo JST w praktyce", pn.: "Gospodarka nieruchomościami JST i jednostek Skarbu Państwa". Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność jst oraz własność Skarbu Państwa.
 
 
29.11.2015 r. - 02.12.2015 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane

czytaj więcej »

2015-10-05, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Szkolenie "Zmiana ustawy o systemie oświaty, o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zmiana ustawy o systemie oświaty, o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)". Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
 
27.10.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)

czytaj więcej »

2015-09-21, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)". Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych oraz księgowych.
 
26.10.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)

czytaj więcej »

2015-09-21, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie". Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
 
22.10.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)

czytaj więcej »

2015-09-21, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Konsolidacja rozliczeń VAT Gminy z jej jednostkami budżetowymi"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Podatki w praktyce", pn.: "Konsolidacja rozliczeń VAT Gminy z jej jednostkami budżetowymi". Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jst, skarbników, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników pracujących w komórkach finansowo- księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT, księgowych zajmujących się naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT w jst i ich jednostkach organizacyjnych, księgowych zajmujących się m.in. sporządzaniem umów cywilno- prawnych, w tym aktów notarialnych, sporządzaniem deklaracji podatkowych VAT, sporządzaniem faktur VAT, pracowników wydziałów i komórek zajmujących się gospodarką nieruchomościami.
 
15.10.2015 r. - Poznań
Budynek NOT-u, ul. Wieniawskiego 5/9 (www.not.poznan.pl)
22.10.2015 r. - Łódź
Łódzka Rada FSNT NOT, ul. Plac Komuny Paryskiej 5a (www.not.lodz.pl)

czytaj więcej »

2015-08-19, kategoria: Podatki
 
Szkolenia finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 
 
Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla minimum 5000 osób w ramach projektu >>Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego<< (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych)”, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Konsorcjum firm: MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu sp. Komandytowa, Studio Profilaktyki Społecznej oraz Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, przystępuje do realizacji szkoleń w ramach Projektu pn. "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych).
 
W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz własnym, jako Konsorcjum Firm pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu. Rekrutacja rozpocznie się dn. 30 marca 2015 r. o godzinie 14.00
 
Wszelkie informacje organizacyjne dostępne są na stronie projektu – www.szkoleniams.pl
 

czytaj więcej »

2015-03-30, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenia skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych
 
Z przyjemnością ogłaszamy że w naszej ofercie znajdują się usługi szkoleniowe skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych.
Cieszą nas pozytywne opinie o naszej ofercie i zrealizowanych szkoleniach w ramach Suprema Lex Med.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami.
 

czytaj więcej »

2015-04-02, kategoria: Ogłoszenia
 
Projekt "Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych" zrealizowany
Miło nam poinformować, że Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów zakończyła realizację  autorskiego projektu o wartości 760 000,00 zł pt. "Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw . Więcej informacji w zakładce zrealizowane projekty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

czytaj więcej »

2015-04-10, kategoria: Ogłoszenia