Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Szkolenie "Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości JST i ich jednostek organizacyjnych" w Krakowie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości JST i ich jednostek organizacyjnych". Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo- księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.
 
22.05.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2017-04-24, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Majątek trwały w JST" w Krakowie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Majątek trwały w JST". Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo- księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.
 
27.04.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2017-03-24, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie „Organizacja pracy rady. Przebieg sesji, posiedzeń komisji i procedura uchwałodawcza. Skargi i wnioski"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Organizacja pracy rady. Przebieg sesji, posiedzeń komisji i procedura uchwałodawcza. Skargi i wnioski". Adresatami szkolenia są: Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz procedurą uchwałodawczą oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.
 
 
14.05.2017 r. - 17.05.2017 r. - Jurata
Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy „Delfin”- Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl)

czytaj więcej »

2017-03-20, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Błędy w deklaracjach częściowych sporządzanych dla potrzeb centralizacji VAT przez jednostki i zakłady budżetowe – prewskaźnik i wskaźnik, błędne odliczenia VAT"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Podatki w praktyce", pn.: "Błędy w deklaracjach częściowych sporządzanych dla potrzeb centralizacji VAT przez jednostki i zakłady budżetowe – prewskaźnik i wskaźnik, błędne odliczenia VAT". Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury.
 
 
14.05.2017 r. - 17.05.2017 r. - Jurata
Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy „Delfin”- Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl)

czytaj więcej »

2017-03-08, kategoria: Podatki
 
Szkolenie "Zamówienia publiczne w roku 2017- problemy praktyczne wynikające ze znowelizowanych przepisów"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Zamówienia publiczne w roku 2017- problemy praktyczne wynikające ze znowelizowanych przepisów". Szkolenie skierowane jest do: Osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierowników jednostek sektora finansów publicznych, osób pełniących funkcje sekretarza, kierowników i pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz audytorów wewnętrznych a także dla osób, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracowników zajmujących się inwestycjami..
 
 
14.05.2017 r. - 17.05.2017 r. - Jurata
Hotel „Lido”, ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 

czytaj więcej »

2017-02-23, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Prawo pracy - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów". Szkolenie skierowane jest do: osób zatrudnionych w działach kadrowych i personalnych jednostek budżetowych, sekretarzy, wójtów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich innych osób zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy.
 
14.05.2017 r. - 17.05.2017 r. - Jurata
Hotel „Lido”, ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 

czytaj więcej »

2017-02-16, kategoria: Kadry i Płace
 
Przedsprzedaż książki "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne"
Dział Wydawniczy Suprema Lex serdecznie zaprasza do zakupu w ramach przedsprzedaży książki z cyklu "Administracja i sekretariaty sądowe" pt. "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne", autorstwa Danuty Maciejewskiej.

czytaj więcej »

2017-02-06, kategoria: Ogłoszenia
 
Trzecia część książki "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny
Dziękując za duże zainteresowanie I i II częścią publikacji z serii "sekretariaty sądowe" pt. "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny, liczymy, że sięgną Państwo także po część III i że spełni ona Państwa oczekiwania.

czytaj więcej »

2016-08-22, kategoria: Ogłoszenia