Aktualności
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok.". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowych JST, a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków, Dyrektorów jednostek oświatowych, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
 
20.02.2015 r. - Gdańsk
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (www.notgdansk.pl)

czytaj więcej »

2015-01-22, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.". Szkolenie skierowane jest do: Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych i Jednostek Pomocy Społecznej), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych.
 
 
16.02.2015 r. - Zielona Góra
Budynek NOT, Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra
17.02.2015 r. - Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin (www.szczecin.uw.gov.pl)

czytaj więcej »

2015-01-22, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Gospodarka nieruchomościami JST i jednostek Skarbu Państwa"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo JST w praktyce", pn.: "Gospodarka nieruchomościami JST i jednostek Skarbu Państwa". Szkolenie adresowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność jst oraz własność Skarbu Państwa.
 
 
01.03.2015 r. - 04.03.2015 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, 34-500 Zakopane, ul. Seweryna Goszczyńskiego 24 (www.bel-ami.pl)

czytaj więcej »

2015-01-09, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Szkolenie "Wydatki strukturalne w JST"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Wydatki strukturalne w JST". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.
 
24.02.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-12-05, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
20.02.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-12-05, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Prawo Zamówień Publicznych w świetle ostatnich zmian"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Prawo Zamówień Publicznych w świetle ostatnich zmian". Szkolenie adresowane jest do: osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierowników jednostek sektora finansów publicznych, osób pełniących funkcje sekretarza, kierowników i pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz  audytorów wewnętrznych a także osoby, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracownicy zajmujący się inwestycjami.
 
 
08.02.2015 r. - 11.02.2015 r. - Karpacz
Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe Carmen, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz (www.carmen.karpacz.pl)

czytaj więcej »

2014-11-20, kategoria: Zamówienia publiczne