Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Aktualności
Szkolenia finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 
 
Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na „Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla minimum 5000 osób w ramach projektu >>Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego<< (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych)”, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Konsorcjum firm: MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu sp. Komandytowa, Studio Profilaktyki Społecznej oraz Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, przystępuje do realizacji szkoleń w ramach Projektu pn. "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych).
 
W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz własnym, jako Konsorcjum Firm pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu. Rekrutacja rozpocznie się dn. 30 marca 2015 r. o godzinie 14.00
 
Wszelkie informacje organizacyjne dostępne są na stronie projektu – www.szkoleniams.pl
 

czytaj więcej »

2015-03-30, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenia skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych
 
Z przyjemnością ogłaszamy że w naszej ofercie znajdują się usługi szkoleniowe skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych.
Cieszą nas pozytywne opinie o naszej ofercie i zrealizowanych szkoleniach w ramach Suprema Lex Med.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami.
 

czytaj więcej »

2015-04-02, kategoria: Ogłoszenia
 
Projekt "Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych" zrealizowany
Miło nam poinformować, że Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów zakończyła realizację  autorskiego projektu o wartości 760 000,00 zł pt. "Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw . Więcej informacji w zakładce zrealizowane projekty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

czytaj więcej »

2015-04-10, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenie "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół i innych placówek oświatowych.
 
 
22.05.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
26.05.2015 r. - Rzeszów
Wojewódzki Dom Kultury, ul. S.Okrzei 7 35-959 Rzeszów (www.wdk.podkarpackie.pl)

czytaj więcej »

2015-04-21, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 31 marca 2015 r. poz. 459)"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 31 marca 2015 r. poz. 459)".
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających sprawozdania budżetowe.
   
 
25.05.2015 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków. (www.he.pl)

czytaj więcej »

2015-04-21, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej". Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych i pracowników służb finansowych JST, a także głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych jednostek oświatowych, jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
 
27.04.2015 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (www.konferencje.woodley.pll)

czytaj więcej »

2015-04-14, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w JST i JO w 2015 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2015 r.". Szkolenie skierowane jest do: Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych i Jednostek Pomocy Społecznej), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych.
 
 
27.04.2015 r. - Kalisz
Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz (www.hotel-calisia.pl)
28.04.2015 r. - Łódź
Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe Iloyd Woodley, ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź (www.konferencje.woodley.pl)

czytaj więcej »

2015-04-13, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 31 marca 2015 r. poz. 459)"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 31 marca 2015 r. poz. 459)". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających sprawozdania budżetowe.
 
28.04.2015 r. - Kraków
Hotel Campanile***, ul. Św. Tomasza 34

czytaj więcej »

2015-04-08, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa po zmianach w 2015 roku i w zakresie operacji finansowych oraz rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Sprawozdawczość budżetowa po zmianach w 2015 roku i w zakresie operacji finansowych oraz rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych" - Zakopane. Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
 
14.06.2015 r. - 17.06.2015 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24 (www.bel-ami.pl)

czytaj więcej »

2015-03-20, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Komisja rewizyjna - zadania i problemy w nowej kadencji 2014-2018"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo JST w praktyce", pn.: "Komisja rewizyjna - zadania i problemy w nowej kadencji 2014-2018". Szkolenie adresowane jest do: Przewodniczących i Członków Komisji Rewizyjnych Rad Gmin i Rad Powiatów, Radnych Rad Gmin i Rad Powiatów, Kierowników JST i ich jednostek organizacyjnych
 
 
10.05.2015 r. - 14.05.2015 r. - Jurata
Rewita WDW Jurata, Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy „DELFIN” i „GOPLANA”, ul. Wojska Polskiego, 84-141 Jurata (www.rewita.pl/wdw-jurata/o-osrodku)

czytaj więcej »

2015-01-22, kategoria: Rady Miast i Gmin