Aktualności
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok.". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowych JST, a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków, Dyrektorów jednostek oświatowych, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
19.12.2014 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u, Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn (not.olsztyn.pl)

czytaj więcej »

2014-10-30, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.". Szkolenie skierowane jest do: Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych i Jednostek Pomocy Społecznej), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych
 
19.11.2014 r. - Poznań
Budynek NOT, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (www.not.poznan.pl)
08.12.2014 r. - Wrocław
Wrocławski Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)
09.12.2014 r. - Łódź
Hotel Światowid, Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (www.centrumhotele.pl)

czytaj więcej »

2014-10-30, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
 
16.12.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
18.12.2014 r. - Rzeszów
Hotel Ambasadorski****, ul. Rynek 13,14, 35-064 Rzeszów (www.ambasadorski.pl)

czytaj więcej »

2014-10-27, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych". Szkolenie przeznaczone jest dla: dla głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
 
08.12.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
12.12.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-10-27, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku w JST i ich jednostkach organizacyjnych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w JST w praktyce", pn.: Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku w JST i ich jednostkach organizacyjnych. Szkolenie przeznaczone jest dla: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
 
23.11.2014 r. - 26.11.2014 r. - Karpacz
Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe Carmen, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz (www.carmen.karpacz.pl)

czytaj więcej »

2014-10-24, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych". Szkolenie przeznaczone jest głównych księgowych i księgowych jednostek i zakładów budżetowych.
 
 
18.11.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-10-23, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych za 2014 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych za 2014 r.". Szkolenie przeznaczone jest dla do skarbników, głównych księgowych i jednostek organizacyjnych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
 
24.11.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)

czytaj więcej »

2014-10-23, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.". Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych.
 
21.11.2014 r. - Kalisz
Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz (www.hotel-calisia.pl)

czytaj więcej »

2014-10-18, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 rok". Szkolenie adresowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowe księgowych tych jednostek a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków oraz Dyrektorów jednostek oświatowych, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), oraz innych zainteresowanych osób.
 
28.11.2014 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice (www.jordana18.katowice.pl)

czytaj więcej »

2014-10-29, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Kompleksowo o VAT w JST i ich jednostkach - w 2014 roku - z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r. - istotnych dla samorządów"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Podatki w praktyce", pn.: "Kompleksowo o VAT w JST i ich jednostkach - w 2014 roku - z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r. - istotnych dla samorządów". Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jst, skarbników, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników pracujących w komórkach finansowo- księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT, księgowych zajmujących się naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT w jst i ich jednostkach organizacyjnych, księgowych zajmujących się m.in. sporządzaniem umów cywilno- prawnych, w tym aktów notarialnych, sporządzaniem deklaracji podatkowych VAT, sporządzaniem faktur VAT, pracowników wydziałów i komórek zajmujących się gospodarką nieruchomościami.
 
23.11.2014 r. - 26.11.2014 r. - Zakopane
Hotel Diamonds, ul. Makuszyńskiego 12 (www.hoteldiamonds.pl)

czytaj więcej »

2014-07-21, kategoria: Podatki