Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Trzecia część książki "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny
Dziękując za duże zainteresowanie I i II częścią publikacji z serii "sekretariaty sądowe" pt. "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny, liczymy, że sięgną Państwo także po część III i że spełni ona Państwa oczekiwania.

czytaj więcej »

2016-08-22, kategoria: Ogłoszenia
 
Zapowiedź publikacji
W lutym 2017 roku nakładem Działu Wydawniczego Suprema Lex ukaże się opracowanie pt.: “Postępowanie przed sądem odwoławczym - komentarz praktyczny” (autorzy Dariusz Kala, Maja Klubińska).

czytaj więcej »

2016-08-22, kategoria: Ogłoszenia
 
Oferta pracy - Konsultant ds. sprzedaży
Poszukujemy odpowiednich kandydatów na stanowisko Konsultanta ds. sprzedaży. Poszukujemy osób umiejących szybko nawiązać relację z innymi, energicznych, zmotywowanych do pracy i samodzielnych w pracy. Praca polega na pozyskaniu i utrzymaniu długofalowej relacji z Klientem poprzez sprzedaż naszych usług i produktów.

czytaj więcej »

2016-08-19, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenie "Gospodarka nieruchomościami Jednostek Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: "Gospodarka nieruchomościami Jednostek Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa". Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność jst oraz własność Skarbu Państwa.
 
27.11.2016 r. - 30.11.2016 r. - Zakopane
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane (www.geovita.pl)
 

czytaj więcej »

2016-08-19, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Ruszył nasz sklep internetowy
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o uruchomieniu naszego sklepu internetowego. Jak zapewne wiecie, Suprema Lex to nie tylko szkolenia, ale również Dział Wydawniczy. I właśnie dzisiaj uruchomiliśmy sklep internetowy z naszymi publikacjami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

czytaj więcej »

2016-08-17, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenie "Klasyfikacja budżetowa w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian z 25 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1121)"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Klasyfikacja budżetowa w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian z 25 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1121)". Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych, osób opracowujących projekty uchwał budżetowych, osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego a także osób opracowujących plany finansowe i zmiany w planach.
 
08.09.2016 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2016-08-16, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Rachunkowość i sprawozdawczość w ośrodkach pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych z Programu 500 plus"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Rachunkowość i sprawozdawczość w ośrodkach pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych z Programu 500 plus". Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej oraz osób prowadzących ewidencję w tym zakresie.
 
20.09.2016 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2016-08-16, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2016"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2016". Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych i jednostek organizacyjnych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
 
23.09.2016 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2016-08-16, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamówienia publiczne po zmianach- praktyczne następstwa zmian prawnych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2016r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: Zamówienia publiczne po zmianach- praktyczne następstwa zmian prawnych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2016r.. Adresatem szkolenia są Szkolenie przeznaczone jest dla: osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i wykonujące czynności w postępowaniu, w szczególności kierowników jednostek sektora finansów publicznych, osób pełniących funkcje sekretarza, kierowników i pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, osób pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowych, kontrolujących oraz audytorów wewnętrznych a także dla osób, których działalność merytoryczna jest ściśle związana z udzielaniem zamówień publicznych, jak np. pracowników zajmujących się inwestycjami.
 
 
20.11.2016 r. - 23.11.2016 r. - Zakopane
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA, ul. Wierchowa 4 (www.geovita.pl)
 

czytaj więcej »

2016-07-12, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie "Absolutorium komunalne. Zamówienia publiczne w obszarze działalności radnego..."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Absolutorium komunalne. Zamówienia publiczne w obszarze działalności radnego...". Szkolenie przeznaczone jest dla: Sekretarzy gmin i powiatów, Przewodniczących rad, członków komisji rewizyjnych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, innych osób zainteresowanych tematem
 
18.09.2016 r. - 21.09.2016 r. - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2016-06-03, kategoria: Rady Miast i Gmin
 
Szkolenie "Kontrola i audyt w jednostkach sektora publicznego, audyt bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych i najważniejsze aspekty ustawy o działaniach antyterrorystycznych w kontekście bezpieczeństwa JST"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Kontrola i audyt w jednostkach sektora publicznego, audyt bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych i najważniejsze aspekty ustawy o działaniach antyterrorystycznych w kontekście bezpieczeństwa JST". Szkolenie skierowane jest do: audytorów wewnętrznych, kierowników jst i ich jednostek organizacyjnych, sekretarzy, pracowników komórek audytu i kontroli, pracowników służb finansowych oraz innych kluczowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie jednostką na różnych szczeblach organizacji.
 
18.09.2016 r. - 21.09.2016 r. - Międzyzdroje
Hotel Międzyzdroje****, Promenada Gwiazd 34a , 72-500 Międzyzdroje (www.hotelmiedzyzdroje.eu)
 

czytaj więcej »

2016-06-03, kategoria: Kontrola i audyt
 
Szkolenie "Rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Jednostkach Pomocy Społecznej - warsztaty praktyczne z omówieniem problematycznych zagadnień oraz aktualnych zmian z 2016 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie  pn.: "Rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Jednostkach Pomocy Społecznej - warsztaty praktyczne z omówieniem problematycznych zagadnień oraz aktualnych zmian z 2016 roku". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
11.09.2016 r. - 14.09.2016 r. - Międzyzdroje
Hotel Międzyzdroje****, Promenada Gwiazd 34a , 72-500 Międzyzdroje (www.hotelmiedzyzdroje.eu)
 

czytaj więcej »

2016-06-03, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "VAT w JST i jednostkach budżetowych - zmiany od 1 stycznia 2017 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "VAT w JST w praktyce", pn.: "VAT w JST i jednostkach budżetowych - zmiany od 1 stycznia 2017 r.". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
25.09.2016 r. - 28.09.2016 r. - Międzyzdroje
Hotel Międzyzdroje****, Promenada Gwiazd 34a
 

czytaj więcej »

2016-03-23, kategoria: Podatki
 
Od 1 stycznia 2016 roku zmiana adresu i siedziby firmy Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia  2016 r. zmianie ulega dotychczasowy adres oraz siedziba firmy Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
z dotychczasowego:
ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
na nowy:
Aleja 29 Listopada 39A, 31-425 Kraków
 

czytaj więcej »

2016-01-02, kategoria: Ogłoszenia
 
Szkolenia skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych
 
Z przyjemnością ogłaszamy że w naszej ofercie znajdują się usługi szkoleniowe skierowane do służby zdrowia, firm farmaceutycznych i sieci aptecznych.
Cieszą nas pozytywne opinie o naszej ofercie i zrealizowanych szkoleniach w ramach Suprema Lex Med.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami.
 

czytaj więcej »

2015-04-02, kategoria: Ogłoszenia