Aktualności
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku". Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
18.11.2014 r. - Wrocław
Budynek NOT-u Wrocławskiej Rady FSNT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)
 
Tematyka: Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2014 r. Sprawozdawczość (sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość z operacji finansowych, sprawozdawczość finansowa).

2014-10-19, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i w zakresie operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.". Kierowników jednostek organizacyjnych (w tym jednostek oświatowych), głównych księgowych i pracowników służb finansowych, księgowych tych jednostek, a także Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników jednostek samorządów terytorialnych.
 
17.11.2014 r. - Piła
Hotel GROMADA, al. Piastów 15, 64-920 Piła (www.gromada.pl/hotelpila)
21.11.2014 r. - Kalisz
Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz (www.hotel-calisia.pl)
 
Tematyka: Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2014 r. Sprawozdawczość (sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość z operacji finansowych, sprawozdawczość finansowa).
 

2014-10-18, kategoria: Rachunkowość