Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Szkolenie „Kodeks wyborczy po nowelizacji z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego. Jawność, przejrzystość i dyscyplina finansów publicznych”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Kodeks wyborczy po nowelizacji z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego. Jawność, przejrzystość i dyscyplina finansów publicznych”. Szkolenie skierowane jest do: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz ich zastępców, sekretarzy gmin, miast i powiatów oraz osób zajmujących się wyborami w samorządzie w 2018 roku.
 
27.05.2018 r. - 30.05.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot

czytaj więcej »

2018-02-15, kategoria: Prawo
 
Szkolenie „Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji rady. Nowe zasady składania oświadczeń majątkowych (...)”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji rady. Nowe zasady składania oświadczeń majątkowych (...)”. Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jst i jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, pracowników zajmujących się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.
 
13.05.2018 r. - 16.05.2018 r. - Sopot
Hotel

czytaj więcej »

2018-02-05, kategoria: Prawo
 
Szkolenie „Nowe zadania głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Nowe zadania głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok". Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych
 
22.04.2018 r. - 25.04.2018 r. - Międzyzdroje
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
 

czytaj więcej »

2018-02-05, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie „Węzłowe problemy Prawa wyborczego po nowelizacji – spojrzenie na wybory 2018 w samorządzie terytorialnym”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Węzłowe problemy Prawa wyborczego po nowelizacji – spojrzenie na wybory 2018 w samorządzie terytorialnym”. Szkolenie skierowane jest do: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz ich zastępców, sekretarzy gmin, miast i powiatów oraz osób zajmujących się wyborami w samorządzie w 2018 roku.
 
15.04.2018 r. - 18.04.2018 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane

czytaj więcej »

2018-02-05, kategoria: Prawo
 
Kurs "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania". Adresatami kursu są: Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy innych jednostek sektora publicznego, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
 
11.03.2018 r. - 14.03.2018 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
 

czytaj więcej »

2017-12-12, kategoria: Kontrola i audyt
 
Szkolenie "Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...)"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych (...)". Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych
 
01.03.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2018-02-01, kategoria: Rachunkowość
 
Kurs "Zamówienia finansowane z budżetu UE do 30.000 euro, elektronizacja zamówień publicznych w roku 2018 oraz przetarg nieograniczony w świetle występujących problemów interpretacyjnych – kompendium wiedzy"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: Kurs "Zamówienia finansowane z budżetu UE do 30.000 euro, elektronizacja zamówień publicznych w roku 2018 oraz przetarg nieograniczony w świetle występujących problemów interpretacyjnych – kompendium wiedzy". Adresatem kursu są: pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele administracji rządowej; przedstawiciele firm startujących w przetargach; wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
 
25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Zakopane
Hotel Skalny***, Pardałówka 3b, 34-500 Zakopane
 

czytaj więcej »

2017-12-06, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Szkolenie „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa – omówienie wybranych aspektów i najnowszych zmian”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce", pn.: „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa – omówienie wybranych aspektów i najnowszych zmian”. Szkolenie skierowane jest do: pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności komórek organizacyjnych wykonujących na co dzień zadania z zakresu objętego ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi powiązanymi z nią merytorycznie przepisami.
 
25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Karpacz
Hotel Carmen***, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz
 

czytaj więcej »

2017-12-08, kategoria: Gospodarka nieruchomościami
 
Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2018 r."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2018 r.". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i jednostek organizacyjnych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
 
26.02.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
 

czytaj więcej »

2018-01-29, kategoria: Rachunkowość