Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Aktualności
Szkolenie „Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2017”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: „Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2017”. Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i jednostek organizacyjnych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
 
25.08.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP) 31-034 Kraków
 

czytaj więcej »

2017-07-19, kategoria: Rachunkowość
 
Kurs "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: Kurs "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów". Adresatem kursu są: Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawiciele firm, wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po zmianach
 
17.09.2017 r. - 20.09.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2017-07-06, kategoria: Prawo
 
Kurs "Sporządzanie ofert /ocena i badanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz środki ochrony prawnej..."
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: Kurs "Sporządzanie ofert /ocena i badanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz środki ochrony prawnej - z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i wyników kontroli Urzędu Zamówień Publicznych". Adresatem kursu są: Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele administracji rządowej; przedstawiciele firm startujących w przetargach; wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
 
17.09.2017 r. - 20.09.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2017-07-06, kategoria: Zamówienia publiczne
 
Kurs "Rynek pracy w okresie prosperity. Urząd pracy profesjonalną instytucją rynku pracy"
Suprema Lex zaprasza na kurs pn.: "Rynek pracy w okresie prosperity. Urząd pracy profesjonalną instytucją rynku pracy". Adresatem kursu są: Pracownicy powiatowych urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy.
 
27.08.2017 r. - 30.08.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 

czytaj więcej »

2017-06-26, kategoria: Urzędy Pracy
 
Szkolenie "Bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej..."
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach oświatowych samorządu terytorialnego". Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
 
03.08.2017 r. - Poznań
Hotel 222, ul. Grunwaldzka 222, 60-179 Poznań (www.hotel-222.pl)
04.08.2017 r. - Kalisz
Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz (www.hotel-calisia.pl)
 

czytaj więcej »

2017-06-19, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Rachunkowość w oświacie z uwzględnieniem "Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe""
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Rachunkowość w oświacie z uwzględnieniem „Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe”. Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
 
18.08.2017 r. - Warszawa
Centrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa (www.as-bud.pl)
 

czytaj więcej »

2017-06-09, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych, w tym planowane zmiany na 2018 rok"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych, w tym planowane zmiany na 2018 rok". Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury.
 
17.09.2017 r. - 20.09.2017 r. - Jurata
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Delfin” - Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl/wdw-jurata)
 

czytaj więcej »

2017-05-30, kategoria: Podatki
 
Szkolenie "Rachunkowość, sprawozdawczość i kontrola finansowa w JST oraz JPS - najnowsze zmiany i bieżące problemy"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie pn.: "Rachunkowość, sprawozdawczość i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach pomocy społecznej – najnowsze zmiany i bieżące problemy". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
 
17.09.2017 r. - 20.09.2017 r. - Jurata
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Delfin” - Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl/wdw-jurata)
 

czytaj więcej »

2017-05-30, kategoria: Rachunkowość
 
Przedsprzedaż książki "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne"
Dział Wydawniczy Suprema Lex serdecznie zaprasza do zakupu w ramach przedsprzedaży książki z cyklu "Administracja i sekretariaty sądowe" pt. "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne", autorstwa Danuty Maciejewskiej.

czytaj więcej »

2017-02-06, kategoria: Ogłoszenia
 
Trzecia część książki "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny
Dziękując za duże zainteresowanie I i II częścią publikacji z serii "sekretariaty sądowe" pt. "Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku" Komentarz praktyczny, liczymy, że sięgną Państwo także po część III i że spełni ona Państwa oczekiwania.

czytaj więcej »

2016-08-22, kategoria: Ogłoszenia