Aktualności
Szkolenie „Zaangażowanie i zobowiązania w samorządowych jednostkach organizacyjnych”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Zaangażowanie i zobowiązania w samorządowych jednostkach organizacyjnych". Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych.
 
28.08.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, (www.he.pl)
 
Tematyka: Pojęcie i istota zaangażowania. Zaangażowanie wydatków budżetowych. Ewidencja zaangażowania. Zaangażowanie wydatków niewygasających. Zobowiązania a zaangażowanie: pojęcia, różnice. Ujęcie zaangażowania i zobowiązań w sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Nieprawidłowości dotyczące zaangażowania.

2014-07-28, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie „Rachunkowość i sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz należności od dłużników alimentacyjnych”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Rachunkowość i sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz należności od dłużników alimentacyjnych.". Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej oraz osób prowadzących ewidencję w tym zakresie.
 
18.08.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)
 
Tematyka: Podstawy prawne w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Zasady gospodarki finansowej: przepisy ustawowe, wewnętrzne uregulowania w polityce rachunkowości organu, urzędu i ośrodka pomocy społecznej. Dochody i wydatki realizowane na podstawie  ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych; ujęcie księgowe dotacji, wypłacanych świadczeń i dokonywanych zwrotów. Ewidencja księgowa. Sposób prezentacji powyższych danych w sprawozdawczości oraz powiązania z księgami rachunkowymi. Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz innych dochodów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

2014-07-22, kategoria: Rachunkowość