Rady Miast i Gmin

niedziela, 22 marzec 2020 22:46

Szkolenie "Audyt jako element kontroli w jednostkach samorządowych w 2020 roku.Rola rady w procedurze absolutoryjnej. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania”

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.

Tematyka:
 • Rola rady w procedurze budżetowej i absolutoryjnej 
  Raport o stanie gminy (powiatu) z perspektywy doświadczeń pierwszego raportu   
  Prawa, obowiązki i ograniczenia radnych, w tym uprawnienia kontrolne poszczególnych radnych

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  07.06.2020 - 10.06.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

Tematyka naszych szkoleń

 • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
 • Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
 • Działalność biura rady gminy (powiatu)
 • Rola i zadania rady gminy
 • Pozycja prawna radnego