Rady Miast i Gmin

poniedziałek, 28 grudzień 2020 23:28

Szkolenie „Przebieg sesji oraz prac komisji rady z uwzględnieniem pracy zdalnej organu stanowiącego. Petycje, skargi i wnioski w działalności rady gminy (powiatu) ze szczególnym uwzględnieniem komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów  organizacyjnych.

 

 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY SZKOLENIA - 12 431 00 85

 

  21.02.2021 - 24.02.2021 - Kraków
  Hotel NOVOTEL Kraków City West**** ul. Armii Krajowej 11

Tematyka naszych szkoleń

 • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
 • Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
 • Działalność biura rady gminy (powiatu)
 • Rola i zadania rady gminy
 • Pozycja prawna radnego