Rady Miast i Gmin

środa, 14 listopad 2018 13:23

Szkolenie „Funkcjonowanie rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych. (...)”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:
Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa). Mandat radnego i jego cechy. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i jej zadania. Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady. Sesja rady, jej organizacja i przebieg. Organ wykonawczy w gminie i powiecie oraz jego podstawowe zadania. Wzajemne relacje organu stanowiącego i organu wykonawczego. Rola biura rady w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rady oraz jego podporządkowanie przewodniczącemu rady. Procedura uchwałodawcza. (...)
  27.01.2019 - 30.01.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

piątek, 26 październik 2018 14:40

Szkolenie „Funkcjonowanie rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023. Podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego. Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu.”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:

Rada gminy – podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego: 1. Zwołanie i prowadzenie sesji rady gminy– wymogi formalne (quorum, problematyka porządku obrad i zmiany porządku obrad), rodzaje głosowań – tajne, jawne, jawne imienne (pojęcie ustawowego składu rady, większość, zwykła bezwzględna, kwalifikowana). w świetle wskazań sądów administracyjnych. 2. Prawa i obowiązki radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej (m. in. interpelacje, wnioski, inicjatywa uchwałodawcza, prawo zabrania głosu na sesji, praca w radzie i komisjach rady). (...)

  21.01.2019 - Wrocław
  Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

  22.01.2019 - Zielona Góra
  Budynek NOT, Al. Niepodległości 22

  23.01.2019 - Poznań
  Budynek NOT, (1,5 km od Dworca PKP) ul. Wieniawskiego 5/9

  24.01.2019 - Toruń
  Przystanek Toruń ul. Chłopickiego 4, 87-100 Toruń

  25.01.2019 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD, sala nr 2 piętro 14 Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81

Tematyka naszych szkoleń

 • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
 • Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
 • Działalność biura rady gminy (powiatu)
 • Rola i zadania rady gminy
 • Pozycja prawna radnego