Rady Miast i Gmin

wtorek, 19 listopad 2019 21:59

Szkolenie „ Oświadczenia majątkowe w nowej kadencji samorządu terytorialnego 2018-2023 oraz zakazy i ograniczenia dotyczące radnych i pracowników samorządowych ”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:

Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego.
Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie.

Majątek objęty treścią oświadczenia.

Zasady wypełniania oświadczeń.

Pierwsze oświadczenie majątkowe oraz terminy składania kolejnych oświadczeń.
Specyfika pierwszego i ostatniego roku kadencji w aspekcie oświadczeń majątkowych.
Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki.
Analiza oświadczeń majątkowych:
Korekty oświadczeń majątkowych.
Publikowanie oświadczeń majątkowych.
Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu.
Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.

Zakazy dotyczące radnych i pracowników samorządowych:
Skutki naruszeń zakazów i ograniczeń dotyczących radnych i pracowników samorządowych.
Najnowsze orzecznictwo dotyczące ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzania nią przez radnych oraz w sprawach innych naruszeń zakazów dotyczących radnych.

Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu.
Instrumenty nadzoru nad samorządem terytorialnym.

  26.01.2020 - 29.01.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

Tematyka naszych szkoleń

 • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
 • Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
 • Działalność biura rady gminy (powiatu)
 • Rola i zadania rady gminy
 • Pozycja prawna radnego