Gospodarka nieruchomościami

wtorek, 14 maj 2019 07:51

Szkolenie „Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami – racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 2019 r. Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo”

Kurs Zakopane

Adresat:
Kurs przeznaczony jest dla: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:
Gospodarka nieruchomościami w praktyce stosowania przez organy administracji publicznej. Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości i ograniczania prawa własności w systemie prawa polskiego. Orzecznictwo sądowe w praktyce stosowania przepisów ugn. Prawne skutki specustawy mieszkaniowej.
  07.07.2019 - 10.07.2019 - Zakopane
  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Geovita w Zakopanem, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane

Tematyka naszych szkoleń

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym
 • Ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami
 • Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami