Gospodarka nieruchomościami

środa, 16 październik 2019 20:06

Szkolenie „Nowe przepisy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z uwzględnieniem zmian z 13 czerwca 2019 r. – zmiany oraz ich konsekwencje”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zastępców Prezesów,
Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych pracowników zainteresowanych omawianą tematyką.
Tematyka:

Zakres przedmiotowy przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Osoby fizyczne i osoby prawne na rzecz których następuje przekształcenie prawa.
Problem obciążeń na prawie wieczystego użytkowania istniejących w chwili przekształcenia prawa.
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie – tryb ich wydania i treść.
Wpis do księgi wieczystej wzmianki o obciążeniu opłatami przekształceniowymi.
Określenie wysokości opłat obciążeniowych i udzielanie bonifikaty.
Wpis do księgi wieczystej własności na podstawie zaświadczenia.
Waloryzacja opłaty przekształceniowej z urzędu lub na wniosek.
Stosunek ustawy do przepisów wcześniejszych normujących przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

  25.11.2019 - Warszawa
  Brak miejsca

  26.11.2019 - Łódź
  Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68

  27.11.2019 - Poznań
  Budynek NOT, (1,5 km od Dworca PKP) ul. Wieniawskiego 5/9

niedziela, 25 sierpień 2019 22:01

Szkolenie „Nowe przepisy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z uwzględnieniem zmian z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw ”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu
Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:

Wybrane problemy stosowania Kpa w postępowaniach dotyczących gospodarki nieruchomościami. Odszkodowania za
nieruchomości przejmowane w trybie specustawy drogowej. Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności. Projektowane zmiany w Prawie budowlanym mające wpływ na gospodarowanie nieruchomościami
publicznymi.

  17.11.2019 - 20.11.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

Tematyka naszych szkoleń

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym
 • Ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami
 • Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami