Gospodarka nieruchomościami

czwartek, 17 styczeń 2019 08:59

Szkolenie „Gospodarowanie oraz obrót nieruchomościami JST i Skarbu Państwa w 2019 r. Praktyczne aspekty potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019r.”

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Tematyka:

Praktyczne aspekty potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019r. Wybrane problemy gospodarki nieruchomościami. Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

  10.03.2019 - 13.03.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

Tematyka naszych szkoleń

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym
 • Ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami
 • Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami