Gospodarka nieruchomościami

wtorek, 06 sierpień 2019 00:11

Szkolenie „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami jst i skarbu państwa” – omówienie wybranych aspektów w kontekście kontroli zarządczej i najnowszych zmian przepisów

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:

Akty prawne regulujące gospodarkę nieruchomościami samorządowymi
Regulowanie tytułu własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego
Zbywanie nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego
Oddawanie we władanie nieruchomości samorządowych
Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego prawa pierwokupu nieruchomości
Księgi wieczyste oraz ewidencje prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego

  26.08.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

Tematyka naszych szkoleń

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym
 • Ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami
 • Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami