Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy tak licznie uczestniczą w naszych ogólnopolskich szkoleniach otwartych przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń zamkniętych. Wybory samorządowe często niosą za sobą szereg zmian i wiele nowych zagadnień do opanowania dla nowo wybranych Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych czy nowo zatrudnionych pracowników na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Aby te wszystkie nowe wyzwania w pracy na rzecz społeczności lokalnych nie stanowiły większego problemu i aby móc się dobrze przygotować do nowo otrzymanych zadań przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę naszych szkoleń. Szkolenia Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym. Współpracujemy z uznanymi specjalistami, wśród których znajdują się przedstawiciele Ministerstw, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych czy Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Wszyscy nasi wykładowcy to doświadczeni szkoleniowcy, a przede wszystkim praktycy! o wysokiej jakości naszych szkoleń świadczą nasi Klienci. W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej, pracowników służb finansowo -księgowych, kierowników i pracowników poszczególnych departamentów, wydziałów i referatów oraz dla pracowników administracyjnych będących wsparciem dla swoich przełożonych.

 

Proponujemy Państwu realizację projektów składających się z następujących elementów:

  • Analiza potrzeb szkoleniowych, dotycząca realizacji danego projektu
  • Dobór odpowiedniego wykładowcy, specjalisty i uznanego autorytety w danej dziedzinie
  • Na prośbę zamawiającego - raport po szkoleniowy, analiza przeprowadzonych zajęć, ewaluacja postępów grupy szkoleniowej i jej charakterystyka

Zalety szkolenia zamkniętego:

  • Indywidualna oferta - program dostosowujemy pod specyfikę funkcjonowania danej instytucji
  • Praktyczność - możliwość podania zagadnień, które mają zostać zrealizowane podczas szkolenia lub przesłanie pytań na które będzie udzielona odpowiedź podczas szkolenia
  • Wybrany ekspert - wykładowcę dobieramy zgodnie z sugestiami klienta
  • Wygoda - szkolenie realizujemy na miejscu u klienta lub w wybranym przez niego miejscu i czasie
  • Atrakcyjna cena - możliwość przeszkolenia grupy pracowników instytucji niższym kosztem

Prosimy o kontakt z naszym biurem, pomożemy Państwu wybrać program i zaproponujemy optymalny układ szkolenia.

 

Pobierz ofertę szkoleń
dla radnych

 

Pobierz ofertę szkoleń
dla Powiatowych
Urzędów Pracy

 

Pobierz ofertę szkoleń
z Rachunkowości
dla jednostek
samorządu terytorialnego
i jednostek
organizacyjnych