Urzędy Pracy

Tematyka naszych szkoleń

  • Rozrachunki i rozliczenia wydatków w projektach z POKL z uwzględnieniem Funduszu Pracy
  • Gospodarka finansowa Funduszu Pracy i budżetu J.S.T.
  • Poprawność dokumentowania i ewidencjonowania wydatków w realizacji projektów ramach POKL ze szczególnym uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich
  • Zasady realizacja projektów w POKL - od wyboru do zakończenia realizacji
  • Egzekucja administracyjna świadczeń nienależnie pobranych w praktyce PUP
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych w Powiatowych Urzędach Pracy
  • Rozliczanie i kontrola inżynierii finansowej realizowanej w ramach POKL
  • Zasady wyboru projektów w POKL
  • Zasady kontroli w ramach POKL