Kadry i płace

wtorek, 31 marzec 2020 12:02

Szkolenie „OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRAWDOPODOBIEŃSTWEM ZARAŻENIA WIRUSOWEGO”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm,
wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka:
 • 1. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy
  2. Nowe uprawnienia pracodawcy do zlecenia wykonywania pracy przez pracownika poza stałym miejscem jej wykonywania
  3. Delegacje a groźba zarażenia się – czy pracownik może odmówić?
  4. Badania lekarskie – czy pracodawca może zlecić dodatkowe badnia lekarskie?
  5. Prawo niedopuszczenia pracownika do pracy – kiedy? Na jakich zasadach?
  6. Prawo do odmowy urlopu jeśli pracownik zamierza wyjechać w miejsce o dużym prawdopodobieństwie zarażenia. Czy pracodawca może?
  7. Polecenie urlopowe – czy pracodawca może wydac pracownikowi polecenie udania się na urlop, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie prawdopodieństwa zarażenia się?
  8. Zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko pracownika - obowiązki, uprawnienia
  9. Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania sie kwarantannie lub izolacji
  - decyzja inspekcji sanitarnej o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji
  - termin dostarczenia decyzji pracodawcy (płatnikowi)
  - wynagrodzenie/ zasiłek chorobowy lub opiekuńczy
  - ustalenie prawa do zasiłku
  10. Nowe uprawnienia Inspekcji Sanitanrej wobec pracodawców:
  - nakładanie obowiązków podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądania od nich
  informacji w tym zakresie
  - zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań
  11. Podstawowe obowiązki pracodawców, pracowników w celu przeciwdziałania ropowszechniania się wirusa
  12. Odpowiedzialnośc wykroczeniowa i karna pracodawców i pracowników

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową
  15.04.2020 - online
  online

  16.04.2020 - online
  online

Tematyka naszych szkoleń

 • Wynagrodzenia od podstaw - naliczanie listy płac, dokumentacja składek ZUS
 • Rozliczanie z US
 • Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem dokumentacji projektowej w ramach środków pochodzących z UE
 • Naliczanie wynagrodzeń - warsztaty
 • ABC Prawa Pracy