Kadry i płace

środa, 20 marzec 2019 08:08

Szkolenie „Zmiany wynikające z RODO i znowelizowanego Kodeksu Pracy – od 21 lutego 2019 roku. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji 2019 r. Uprawnienia rodzicielskie...

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem rozporządzenia płacowego obowiązującego od 19.05.2018 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w 2019 r. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji. Uprawnienia rodzicielskie. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa. Zmiany w zasiłku opiekuńczym.
    26.05.2019 - 29.05.2019 - Sopot
    Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

Tematyka naszych szkoleń

  • Wynagrodzenia od podstaw - naliczanie listy płac, dokumentacja składek ZUS
  • Rozliczanie z US
  • Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem dokumentacji projektowej w ramach środków pochodzących z UE
  • Naliczanie wynagrodzeń - warsztaty
  • ABC Prawa Pracy