Kadry i płace

poniedziałek, 01 czerwiec 2020 23:07

Szkolenie „PRAWO PRACY W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN I PRAKTYKI”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka:
 • 1. Zmiany w prawie pracy – obowiązki pracodawców w związku z epidemią / zagrożeniem epidemicznym

  2. ZALEGŁE URLOPY WYPOCZYNKOWE

  3. ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA PRACY (2019)

  4. ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIAZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY, EWIDENCJA CZASU PRACY (2019) – OBOWIĄZKI KADR i SŁUŻBY BHP (zagadnienia wybrane)

  5. Usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy

 

 Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  19.06.2020 - online
  online (godz. 9.00 - 13.00)

Tematyka naszych szkoleń

 • Wynagrodzenia od podstaw - naliczanie listy płac, dokumentacja składek ZUS
 • Rozliczanie z US
 • Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem dokumentacji projektowej w ramach środków pochodzących z UE
 • Naliczanie wynagrodzeń - warsztaty
 • ABC Prawa Pracy