Kadry i płace

piątek, 24 maj 2019 07:21

Szkolenie „Prawo pracy w praktyce 2019 r. – prawidłowe stosowanie nowych przepisów. Nowelizacja kodeksu pracy oraz zmiany w zakresie RODO – od 4 maja 2019 r. Ocena pracownicza. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

Kurs Kraków

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Tryby rozwiązywania umów o pracę. Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. Roszczenia pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Zasady wydawania świadectwa pracy. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Odpowiedzialność porządkowa pracownika. Regulamin pracy. RODO. PPK. Ocena pracownicza.
    18.08.2019 - 21.08.2019 - Kraków
    Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

Tematyka naszych szkoleń

  • Wynagrodzenia od podstaw - naliczanie listy płac, dokumentacja składek ZUS
  • Rozliczanie z US
  • Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem dokumentacji projektowej w ramach środków pochodzących z UE
  • Naliczanie wynagrodzeń - warsztaty
  • ABC Prawa Pracy