Kadry i płace

poniedziałek, 03 sierpień 2020 20:35

Szkolenie „Prawo pracy i PPK w świetle ostatnich i bieżących zmian, praktyki i orzecznictwa. Zasiłki po zmianach. Urlopy i zwolnienia związane z urodzeniem dziecka. Wybrane zagadnienia zwiazane z zasiłkami z tytułu choroby i macierzyństwa”

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat
funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka: 

I.DODATKOWY ZASIŁEK MACIERZYŃSKI
II.URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZCIELSKIE I OJCOWSKIE
III.NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Z POWODU CHOROBY.ZASIŁEK CHOROBOWY I OPIEKUŃCZY
IV.ŚWIADCZENIE REHABLITACYJNE
Zmiany w prawie pracy 2020 ( w związku z COVID) \
ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA PRACY (2019)
NOWELIZACJA USTAWY O PPK - ważne zmiany dla sfery budżetowej
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - informacje i obowiązki dla pracodawców
ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIAZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY, EWIDENCJA CZASU PRACY (2019) – OBOWIĄZKI KADR i SŁUŻBY BHPWDRAŻANIE USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I INNYCH OSOBACH PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU REALIZACJI USŁUG POWSZECHNYCH – nowe obowiązki pracodawców
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

    25.10.2020 - 28.10.2020 - Międzyzdroje
    Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

Tematyka naszych szkoleń

  • Wynagrodzenia od podstaw - naliczanie listy płac, dokumentacja składek ZUS
  • Rozliczanie z US
  • Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem dokumentacji projektowej w ramach środków pochodzących z UE
  • Naliczanie wynagrodzeń - warsztaty
  • ABC Prawa Pracy