Rachunkowość

czwartek, 11 kwiecień 2019 08:15

Szkolenie „Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie w 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
Tematyka:

Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej; Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego; Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych; Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego; Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian; Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej; Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S; Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ); Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

  21.05.2019 - Rzeszów
  Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów

piątek, 29 marzec 2019 07:41

Szkolenie „Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych obowiązująca w 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych, osób opracowujących projekty uchwał budżetowych, osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także osób opracowujących plany finansowe i zmiany w planach.
Tematyka:

Podstawa prawna stosowania klasyfikacji budżetowej; Funkcje klasyfikacji budżetowej: planistyczna, ewidencyjna, sprawozdawcza, statystyczna; Założenia i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, trzystopniowy podział: dział, rozdział, paragraf (grupa paragrafów); Klasyfikacja dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Omówienie grup paragrafów wydatkowych. Zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 2019 r.

  29.04.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

piątek, 15 luty 2019 13:00

Szkolenie „Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie w 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
Tematyka:

Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej. Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych. Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego. Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej. Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ). Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

  26.04.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa