Rachunkowość

Tematyka naszych szkoleń

  • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
  • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
  • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
  • Rachunkowość budżetowa
  • Wieloletnia prognoza finansowa
  • Sprawozdawczość budżetowa