Rachunkowość

poniedziałek, 17 czerwiec 2019 22:01

Szkolenie „Rachunkowość wykonania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
Tematyka:

Przedmiot i zakres rachunkowości wykonania budżetu. Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Ewidencja księgowa na kontach bilansowych i pozabilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Ewidencja księgowa dochodów z tytułu subwencji, dotacji oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zobowiązanie z tytułów dłużnych : kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych/zaciągnięcie i spłata/. Ewidencja księgowa na kontach wynikowych budżetu. Wydatki niewygasające ewidencja księgowa. Odpisy aktualizujące należności budżetu. 

  25.07.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

wtorek, 04 czerwiec 2019 22:29

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych po zmianach w 2019 roku

 

Adresat: Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury oraz spółek komunalnych.. Tematyka:
Nieprawidłowości w zakresie ewidencji dochodów i wydatków oraz rozliczeń podatku VAT. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych po zmianach w 2019 roku. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w jednostkach samorządu terytorialnego II. Import usług w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

  25.08.2019 - 28.08.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

czwartek, 30 maj 2019 22:44

Szkolenie „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2019 r. Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej. Kontrola finansowa w jednostkach samorządu(...)”

calc

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka:

Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 109 z późniejszymi zmianami)

  14.07.2019 - 17.07.2019 - Zakopane
  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Geovita w Zakopanem, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa