Rachunkowość

poniedziałek, 18 maj 2020 22:05

Szkolenie „Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych w świetle obowiązujących przepisów w 2020 r.”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych.
  2. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości.
  3. Zasady ewidencji w jednostkach budżetowych:
  a) dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe
  b) wydatków budżetowych w tym:
  – wydatki bieżące
  – wydatki inwestycyjne
  4. Ewidencja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów na podstawie art. 223 Ust. o Fin. Publ.
  5. Ewidencja wydatków realizowanych z udziałem środków funduszy pomocowych.

 

Prowadząca: Halina Gajoch

 

 Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  09.06.2020 - online (8.00-11.00)
  online

  09.06.2020 - online (godz. 11.30 - 14.30)
  online

poniedziałek, 18 maj 2020 22:05

Szkolenie „Klasyfikacja budżetowa w JST i ich jednostkach organizacyjnych obowiązująca w 2020 roku”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników, głównych księgowych, osób opracowujących projekty uchwał
budżetowych, osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także osób opracowujących plany finansowe i zmiany w planach.

Tematyka:
 • 1. Podstawa prawna stosowania klasyfikacji budżetowej.
  2. Funkcje klasyfikacji budżetowej:
  - planistyczna
  - ewidencyjna
  - sprawozdawcza
  - statystyczna.
  3. Założenia i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, trzystopniowy podział:
  - dział
  - rozdział
  - paragraf (grupa paragrafów).
  4. Klasyfikacja dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.
  5. Omówienie grup paragrafów wydatkowych.
  6. Najczęstsze problemy interpretacyjne z klasyfikowaniem wydatków w paragrafach.
  7. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej z dnia 16 lipca 2019 roku - omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją.

 

Prowadząca: Halina Gajoch

 

 Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  19.06.2020 - online (8.00-11.00)
  online

  19.06.2020 - online (godz. 11.30 - 14.30)
  online

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa