Ochrona środowiska

Tematyka naszych szkoleń

  • Prawna ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej oraz informacji niejawnych
  • Problematyka ochrony danych osobowych w kontekście nowych uprawnień gmin jako organów egzekucyjnych
  • Wspieranie organizacji pożytku publicznego oraz organizacji sportowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Egzekucja administracyjna w kontekście nowych uprawnień Wójta / Burmistrza / Prezydenta
  • Audyt bezpieczeństwa informacji i dostęp do informacji publicznej