Kontrola i audyt

Tematyka naszych szkoleń

  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jako obszar sprawowania kontroli zarządczej
  • Najczęstsze błędy popełniane we wdrażaniu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych. Organizacja kontroli zarządczej na poziomie jst oraz w jednostkach organizacyjnych
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Kontrola zarządcza i analiza ryzyka