Zamówienia publiczne

czwartek, 21 styczeń 2021 21:53

Szkolenie „Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań, postępowanie poniżej i powyżej progów unijnych 2021r. w praktyce. Informatyzacja zamówień publicznych w nowej ustawie Pzp. Umowy o zamówienia publiczne”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w
jednostkach służby zdrowia,  szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach
pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli
administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

 

 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY SZKOLENIA - 12 431 00 85

 

  07.03.2021 - 10.03.2021 - Kraków
  Hotel NOVOTEL Kraków City West**** ul. Armii Krajowej 11

Tematyka naszych szkoleń

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane - różnice i podobieństwa, zasady stosowania
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
 • Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Prawo zamówień Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych
 • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
 • Prawo Zamówień Publicznych dla początkujących
 • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro