Zamówienia publiczne

poniedziałek, 25 listopad 2019 21:04

Szkolenie "Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – kluczowe elementy. Od przygotowania postępowania do zawarcia umowy – 2020 rok”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w
jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących
zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:

Zakres stosowania nowej ustawy Pzp
Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony krok po kroku
Pozostałe tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp
Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp

  23.02.2020 - 26.02.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

Tematyka naszych szkoleń

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane - różnice i podobieństwa, zasady stosowania
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
 • Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Prawo zamówień Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych
 • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
 • Prawo Zamówień Publicznych dla początkujących
 • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro