Zamówienia publiczne

czwartek, 30 lipiec 2020 23:18

Szkolenie „Nowa ustawa zamówień publicznych – jak postępować według nowych przepisów? Nowe instytucje, procedury, dokumenty”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w
jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących
zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

Tematyka: 

Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego – nowa instytucja zamówień publicznych
Wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców – nowa ustawa Pzp:
Szacowanie wartości zamówienia i odpowiedzialność na podstawie nowej ustawy Pzp
Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp w praktyce
Kryteria udziału w postępowaniu w nowej ustawie Pzp
Różne tryby udzielania zamówień w nowej ustawie – omówienie różnic w stosunku do Pzp2004
SWZ w postępowaniach od 130 000 zł do progów unijnych w praktyce
Postępowania w nowej ustawie Pzp dotyczące umów ramowych i usług społecznych
Odpowiedzialność w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w nowej ustawie Pzp
Plan postępowań zamawiających i związane z nim obowiązki w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą Pzp z dnia 11 września 2019r
Zamówienia do 30 tys. Euro
Procedura otwarcia e-ofert w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych
Badanie oferty i ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp
Umowy o zamówienie publiczne

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  27.09.2020 - 30.09.2020 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

Tematyka naszych szkoleń

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane - różnice i podobieństwa, zasady stosowania
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
 • Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Prawo zamówień Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych
 • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
 • Prawo Zamówień Publicznych dla początkujących
 • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro