Zamówienia publiczne

środa, 06 luty 2019 08:24

Szkolenie „Warsztaty z elektronizacji – elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych”

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

Tematyka:

Przedstawienie najbardziej istotnych problemów związanych z realizacją zamówień do 30 tys. euro., w szczególności dotyczących szacowania wartości zamówienia i doboru odpowiedniej procedury. Na szkoleniu jego uczestnicy podwyższą swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie: szacowania wartości zamówienia w oparciu o praktyczne przykłady i ćwiczenie wykonane w trakcie szkolenia.

  11.03.2019 - Katowice
  Hotel Katowice, sala Tarasowa al. Korfantego 9

  12.03.2019 - Warszawa
  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM ul. T Chałubińskiego 8, 00-694 Warszawa

  18.03.2019 - Gdańsk
  CENTRUM KONFERENCYJNE - Centrum Biurowe Neptun Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk

  19.03.2019 - Olsztyn
  Budynek NOT- u w Olsztynie Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn

środa, 06 luty 2019 08:00

Szkolenie „Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro”

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

Tematyka:

Przedstawienie najbardziej istotnych problemów związanych z realizacją zamówień do 30 tys. euro., w szczególności dotyczących szacowania wartości zamówienia i doboru odpowiedniej procedury. Na szkoleniu jego uczestnicy podwyższą swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie: szacowania wartości zamówienia w oparciu o praktyczne przykłady i ćwiczenie wykonane w trakcie szkolenia.

  04.03.2019 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

  05.03.2019 - Łódź
  Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68

  06.03.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

czwartek, 20 grudzień 2018 14:53

Szkolenie „Zamówienia publiczne według aktualnego stanu prawnego 2019 r. Warsztaty z elektronizacji - elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Podstawy prawne systemu zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień dla dostaw i usług. Procedura badania i oceny ofert – uprawnienia i obowiązki zamawiającego i wykonawców otwarcie ofert. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Praca nad złożonymi ofertami i dokumentami składanymi na wezwanie. Umowa i jej realizacja. Zamówienia poniżej 30.000 euro.Elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych.
  24.02.2019 - 27.02.2019 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

Tematyka naszych szkoleń

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane - różnice i podobieństwa, zasady stosowania
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
 • Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Prawo zamówień Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych
 • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
 • Prawo Zamówień Publicznych dla początkujących
 • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro