Zamówienia publiczne

Tematyka naszych szkoleń

  • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane - różnice i podobieństwa, zasady stosowania
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
  • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
  • Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
  • Prawo zamówień Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych
  • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
  • Prawo Zamówień Publicznych dla początkujących
  • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro