Zamówienia publiczne

środa, 20 marzec 2019 07:58

Szkolenie „Zamówienia publiczne 2019 – elektronizacja, okres przejściowy poniżej progów unijnych i nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień...”

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Przygotowanie postępowania w dobie elektronizacji i uwzględnienie nowych przepisów. Badanie i ocena ofert na podstawie obecnych przepisów i nowego Pzp. Procedura badania i oceny ofert – OBECNIE i na podstawie Nowego Pzp – co powinna zawierać oferta, co dokumenty? Umowa i jej realizacja. Nowe Pzp i kwestia tworzenia i realizacji umów. Warsztat z elektronizacji - elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych. Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień współfinansowanych ze środków budżetu UE.
  26.05.2019 - 29.05.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

Tematyka naszych szkoleń

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane - różnice i podobieństwa, zasady stosowania
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
 • Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Prawo zamówień Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych
 • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
 • Prawo Zamówień Publicznych dla początkujących
 • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro