Zamówienia publiczne

niedziela, 22 marzec 2020 22:41

Szkolenie „Nowa ustawa zamówień publicznych – jak postępować według nowych przepisów? Nowe instytucje, procedury, dokumenty”

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

Tematyka:
 • Aktualny stan prawny systemu zamówień publicznych:
 • Zamówienia do 30 tys. Euro:
 • Procedura otwarcia e-ofert w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych:
 • Badanie oferty  i ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp:
 • Umowy o zamówienie publiczne
 • Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego – nowa instytucja zamówień publicznych    
 • Szacowanie wartości zamówienia i odpowiedzialność na podstawie nowej ustawy Pzp:
 • Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp w praktyce:
 • Kryteria udziału w postępowaniu w nowej ustawie Pzp:
 • SWZ (nowa ustawa) oraz ogłoszenie o zamówieniu
 • Różne tryby udzielania zamówień w nowej ustawie – omówienie różnic w stosunku do Pzp2004
 • SWZ w postępowaniach od 130 000 zł do progów unijnych w praktyce
 • Postępowania w nowej ustawie Pzp dotyczące umów ramowych i usług społecznych 
 • Odpowiedzialność w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w nowej ustawie PZP
  26.04.2020 - 29.04.2020 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

Tematyka naszych szkoleń

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane, w tym: zamówienia dodatkowe i uzupełniające; roboty: dodatkowe, zamienne, zaniechane - różnice i podobieństwa, zasady stosowania
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem ryzyk, w tym związanych z dofinansowaniem projektu z funduszy UE oraz wszystkich istotnych zmian nowelizacyjnych ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • Planowanie i sprawozdawczość - w zamówieniach publicznych w świetle zmian przepisów i nowych progów stosowania ustawy Pzp
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach poniżej 14 000 euro
 • Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Prawo zamówień Publicznych a odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych
 • Praktyczne aspekty stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych w praktyce
 • Prawo Zamówień Publicznych dla początkujących
 • Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro