Gospodarka nieruchomościami

niedziela, 25 sierpień 2019 22:01

Szkolenie „Nowe przepisy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z uwzględnieniem zmian z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw ”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu
Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:

Wybrane problemy stosowania Kpa w postępowaniach dotyczących gospodarki nieruchomościami. Odszkodowania za
nieruchomości przejmowane w trybie specustawy drogowej. Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności. Projektowane zmiany w Prawie budowlanym mające wpływ na gospodarowanie nieruchomościami
publicznymi.

    17.11.2019 - 20.11.2019 - Zakopane
    Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24