Aktualności

poniedziałek, 01 czerwiec 2020 23:07

Szkolenie „PRAWO PRACY W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN I PRAKTYKI”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka:
 • 1. Zmiany w prawie pracy – obowiązki pracodawców w związku z epidemią / zagrożeniem epidemicznym

  2. ZALEGŁE URLOPY WYPOCZYNKOWE

  3. ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA PRACY (2019)

  4. ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIAZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY, EWIDENCJA CZASU PRACY (2019) – OBOWIĄZKI KADR i SŁUŻBY BHP (zagadnienia wybrane)

  5. Usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy

 

 Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  19.06.2020 - online
  online (godz. 9.00 - 13.00)

poniedziałek, 18 maj 2020 22:05

Szkolenie „Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych w świetle obowiązujących przepisów w 2020 r.”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych.
  2. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości.
  3. Zasady ewidencji w jednostkach budżetowych:
  a) dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe
  b) wydatków budżetowych w tym:
  – wydatki bieżące
  – wydatki inwestycyjne
  4. Ewidencja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów na podstawie art. 223 Ust. o Fin. Publ.
  5. Ewidencja wydatków realizowanych z udziałem środków funduszy pomocowych.

 

Prowadząca: Halina Gajoch

 

 Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  09.06.2020 - online (8.00-11.00)
  online

  09.06.2020 - online (godz. 11.30 - 14.30)
  online

poniedziałek, 18 maj 2020 22:05

Szkolenie „Klasyfikacja budżetowa w JST i ich jednostkach organizacyjnych obowiązująca w 2020 roku”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników, głównych księgowych, osób opracowujących projekty uchwał
budżetowych, osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także osób opracowujących plany finansowe i zmiany w planach.

Tematyka:
 • 1. Podstawa prawna stosowania klasyfikacji budżetowej.
  2. Funkcje klasyfikacji budżetowej:
  - planistyczna
  - ewidencyjna
  - sprawozdawcza
  - statystyczna.
  3. Założenia i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, trzystopniowy podział:
  - dział
  - rozdział
  - paragraf (grupa paragrafów).
  4. Klasyfikacja dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.
  5. Omówienie grup paragrafów wydatkowych.
  6. Najczęstsze problemy interpretacyjne z klasyfikowaniem wydatków w paragrafach.
  7. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej z dnia 16 lipca 2019 roku - omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją.

 

Prowadząca: Halina Gajoch

 

 Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  19.06.2020 - online (8.00-11.00)
  online

  19.06.2020 - online (godz. 11.30 - 14.30)
  online

niedziela, 22 marzec 2020 22:46

Szkolenie "Audyt jako element kontroli w jednostkach samorządowych w 2020 roku.Rola rady w procedurze absolutoryjnej. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania”

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.

Tematyka:
 • Rola rady w procedurze budżetowej i absolutoryjnej 
  Raport o stanie gminy (powiatu) z perspektywy doświadczeń pierwszego raportu   
  Prawa, obowiązki i ograniczenia radnych, w tym uprawnienia kontrolne poszczególnych radnych

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  07.06.2020 - 10.06.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje