Aktualności

czwartek, 17 styczeń 2019 08:59

Szkolenie „Gospodarowanie oraz obrót nieruchomościami JST i Skarbu Państwa w 2019 r. Praktyczne aspekty potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019r.”

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Tematyka:

Praktyczne aspekty potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019r. Wybrane problemy gospodarki nieruchomościami. Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

  10.03.2019 - 13.03.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

wtorek, 15 styczeń 2019 13:19

Szkolenie „Prawo pracy po ostatnich zmianach 2019 r. Czas pracy pracowników samorządowych w 2019 r. - jak prawidłowo planować i rozliczać.”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Czas pracy w praktyce – jak prawidłowo planować i rozliczać. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy. Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw prawnych wykonywania pracy. Normy i wymiar czasu pracy. Godziny nadliczbowe. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji na nowych zasadach od 2019 roku. Zmiany w prawie pracy w 2019 r.
  24.02.2019 - 27.02.2019 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

piątek, 04 styczeń 2019 17:32

Kurs 60-godzinny "Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa" - Kraków

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:
Rachunkowość budżetowa. Zakładowy plan kont. Klasyfikacja budżetowa i zaangażowanie. Dochody i wydatki jednostek budżetowych. Gospodarka środkami pozabudżetowymi. Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego. Sprawozdawczość budżetowa. Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne. Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego. ZFŚS, środki trwałe w budowie i inne zagadnienia.
  14.03.2019 - 23.05.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

czwartek, 20 grudzień 2018 14:53

Szkolenie „Zamówienia publiczne według aktualnego stanu prawnego 2019 r. Warsztaty z elektronizacji - elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Podstawy prawne systemu zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień dla dostaw i usług. Procedura badania i oceny ofert – uprawnienia i obowiązki zamawiającego i wykonawców otwarcie ofert. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Praca nad złożonymi ofertami i dokumentami składanymi na wezwanie. Umowa i jej realizacja. Zamówienia poniżej 30.000 euro.Elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych.
  24.02.2019 - 27.02.2019 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

startPoprzednie kursy / szkolenia12Następne kursy / szkoleniakoniec