Rady Miast i Gmin

niedziela, 22 marzec 2020 22:46

Szkolenie "Audyt jako element kontroli w jednostkach samorządowych w 2020 roku.Rola rady w procedurze absolutoryjnej. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania”

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.

Tematyka:
  • Rola rady w procedurze budżetowej i absolutoryjnej 
    Raport o stanie gminy (powiatu) z perspektywy doświadczeń pierwszego raportu   
    Prawa, obowiązki i ograniczenia radnych, w tym uprawnienia kontrolne poszczególnych radnych

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

    07.06.2020 - 10.06.2020 - Międzyzdroje
    Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje