Urzędy Pracy

czwartek, 30 lipiec 2020 22:58

Szkolenie „Wdrażanie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach sektora finansów publicznych i innych osobach prawnych utworzonych w celu realizacji usług powszechnych"

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm,
wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka:
 • I.Nowe obowiązki dla pracodawców, służb kadrowych i bhp
  II. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  - obowiązki pracodawców
  - powołanie koordynatora dostępności –TERMIN OSTATECZNY: 30.09.2020
  III. Program Dostępność Plus
  - założenia; obszary programu: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia,
  cyfryzacja, usługi, konkurencyjność, koordynacja

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  24.08.2020 - online
  online (godz. 9.00 - 12.00)

  25.08.2020 - online
  online (godz. 9.00 - 12.00)